نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨بداهه‌نوازی آواز دشتی ر کوشا میرزایی سه‌تار⁩

‎⁨بداهه‌نوازی آواز دشتی ر کوشا میرزایی سه‌تار⁩

‎⁨بداهه‌نوازی آواز دشتی ر کوشا میرزایی سه‌تار⁩.mp4

‎⁨بداهه‌نوازی آواز دشتی ر کوشا میرزایی سه‌تار⁩.mp4

دیدگاهتان را بنویسید