نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چهارمضراب زابل چهار‌گاه فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

چهارمضراب زابل چهار‌گاه فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

بخش شانزدهم – چهار مضراب زابل|گلنوش ملایری

بخش شانزدهم – چهار مضراب زابل

دیدگاهتان را بنویسید