نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چهارمضراب مخالف چهار‌گاه فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

چهارمضراب مخالف چهار‌گاه فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

بخش هفدهم – چهار مضراب مخالف چهار گاه|گلنوش ملایری

بخش هفدهم – چهار مضراب مخالف چهار گاه

دیدگاهتان را بنویسید