نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سه‌مضراب مخالف سه‌گاه فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

سه‌مضراب مخالف سه‌گاه فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

بخش پنجم – سه مضراب مخالف سه‌گاه|گلنوش ملایری

بخش پنجم – سه مضراب مخالف سه گاه

دیدگاهتان را بنویسید