نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تک‌نوازی دستگاه شور سه‌تار جلال ذوالفنون در تلویزیون غیرانتفاعی ایرانیان

تک‌نوازی دستگاه شور سه‌تار جلال ذوالفنون در تلویزیون غیرانتفاعی ایرانیان


تک‌نوازی سه‌تار جلال ذوالفنون در تلویزیون غیرانتفاعی ایرانیان.mp4

تک‌نوازی سه‌تار جلال ذوالفنون در تلویزیون غیرانتفاعی ایرانیان.mp4

دیدگاهتان را بنویسید