نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

هم‌پرواز، دل‌نواخته‌ای در دشتی نیما فریدونی سه‌تار

هم‌پرواز، دل‌نواخته‌ای در دشتی نیما فریدونی سه‌تار

هم‌پرواز، دل‌نواخته‌ای در دشتی نیما فریدونی سه‌تار

دیدگاهتان را بنویسید