رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد

رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد

رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد

تار: امیرعباس صفری

تمبک: محمد انوری شاد

دستگاه: سه‌گاه

رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا