نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دوش دیدم صنمی دشتی و فرود بیات ترک حسین تهرانی تمبک و آواز جلیل شهناز تار

دوش دیدم صنمی دشتی و فرود بیات ترک حسین تهرانی تمبک و آواز جلیل شهناز تار

با سپاس از امیر موسوی برای ارسال این اثر

دیدگاهتان را بنویسید