نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بوی پاییز دونوازی بیات راجه آهنگساز و سه‌تار کوشا میرزایی محمدجواد مدواری

بوی پاییز دونوازی بیات راجه آهنگساز و سه‌تار کوشا میرزایی محمدجواد مدواری

بوی پاییز دونوازی بیات راجه آهنگساز کوشا میرزایی سه تار کوشا میرزایی و محمدجواد مدواری

دیدگاهتان را بنویسید