نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت استاد شهناز تار امیر‌عباس صفری تمبک محمد انوری شاد

به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت استاد شهناز تار امیر‌عباس صفری تمبک محمد انوری شاد

به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت استاد شهناز تار امیر‌عباس صفری تمبک محمد انوری شاد.mp4

دیدگاهتان را بنویسید