نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

عشاق بیات اصفهان بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

عشاق بیات اصفهان بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

عشاق بیات اصفهان بداهه نوازی ویولن فرشید فرهمند.mp4

عشاق شور و فرور به اصفهان فرشید فرهمند بداهه‌نوازی ویولن.mp4

عشاق و فرود بیات اصفهان فرشید فرهمند بداهه‌نوازی ویولن.mp4

دیدگاهتان را بنویسید