نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

امیرعباس صفری چهارمضراب دشتی جلیل شهناز

امیرعباس صفری چهارمضراب دشتی جلیل شهناز

امیرعباس صفری ، چهارمضراب دشتی استادشهناز،آبان 1394

دیدگاهتان را بنویسید