تمرین گروه نوازی تمبک،زیرنظر ایمان ملکی ،آموزشگاه موسیقی فریدونی، مهر1394

تمرین گروه نوازی تمبک،زیرنظر ایمان ملکی ،آموزشگاه موسیقی فریدونی، مهر1394

فیلم تمرین گروه نوازی تمبک زیرنظر ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.