دعوت به نخستین هم‌آورد اینترنتی هنرجویان تار و سه‌تار یادواره‌ی استاد ذوالفنون نیمافریدونی

دعوت به نخستین هم‌آورد اینترنتی هنرجویان تار و سه‌تار یادواره‌ی استاد ذوالفنون نیمافریدونی

شرکت در این هماورد ( جشنواره) برای همه ی هنرجویان در همه ی جای دنیا آزاد است. در پایان این هماورد گواهینامه ی پایان این کتاب توسط آموزشگاه موسیقی فریدونی داده می شود. ضمنا به کوشاترین نفریک ربع سکه و لوح تقدیر داده خواهد شد.

دعوت به نخستین هماورد اینترنتی هنرجویان تار وسه‌تار،یادواره استادذوالفنون،نیمافریدونی،اسفند94

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا