مصاحبه نیما فریدونی وینس سویدی با استاد داریوش طلایی،رادیو سوئدوبداهه نوازی سه‌تار بیات اصفهان،1379 HD

مصاحبه نیما فریدونی وینس سویدی با استاد داریوش طلایی،رادیو سوئدوبداهه نوازی سه‌تار بیات اصفهان،1379 HD

مصاحبه نیما فریدونی و ینس سویدی با استاد داریوش طلایی رادیو سوئد و بداهه نوازی سه‌تار بیات اصفهان 1379

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.