نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی در رهاب کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی در رهاب کوشا میرزایی سه‌تار

کوشا میرزایی سه‌تار بداهه نوازی رهاب.mp4

دیدگاهتان را بنویسید