نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سه‌نوازی تنبور جهانگیر لطفی دف محمود نوری کمانچه پوریا لک تالار رودکی تهران بهمن ۹۶

سه‌نوازی تنبور جهانگیر لطفی دف محمود نوری کمانچه پوریا لک تالار رودکی تهران بهمن ۹۶

سه نوازی تنبور جهانگیر لطفی دف محمود نوری کمانچه پوریا لک تالار رودکی تهران بهمن ۹۶.mp4

دیدگاهتان را بنویسید