نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مهراد حیدری هنرجوی ویولن و تمبک ایمان ملکی

مهراد حیدری هنرجوی ویولن و تمبک ایمان ملکی
مهراد حیدری هنرجوی ویولن و تمبک ایمان ملکی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مهراد حیدری هنرجوی ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی

مهراد حیدری . عمو زنجیر باف . هنرجوی تمبک ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

مهراد حیدری . مارمولکه . هنرجوی تمبک دوره ابتدایی ایمان ملکی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

دیدگاهتان را بنویسید