نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تصنیف شبگرد کوروس سرهنگ‌زاده علاء ایجادی سه‌تار پیمان فروهر آواز

تصنیف شبگرد کوروس سرهنگ‌زاده علاء ایجادی سه‌تار پیمان فروهر آواز

استاد علاء ایجادی سه‌تار . پیمان فروهر آواز . تصنیف شبگرد. کوروس سرهنگ زاده.mp4

دیدگاهتان را بنویسید