نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی دستگاه نوا نیمافریدونی تار بربت علی توکلی ۱۳۸۰ خورشیدی

بداهه‌نوازی دستگاه نوا نیمافریدونی تار بربت علی توکلی ۱۳۸۰ خورشیدی

بداهه نوازی در دستگاه نوا نیمافریدونی تار بربت علی توکلی 1380 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید