سی‌دی ردیف سه‌تار سعید هرمزی

سی‌دی ردیف سه‌تار سعید هرمزی

سی‌دی ردیف سه‌تار سعید هرمزی انتشارات ماهور
ردیف سه‌تار سعید هرمزی
سال انتشار : 1382
آواز دشتی، بیات ترک، دستگاه ماهور، همایون، چهارگاه
روایتی «مجلسی» از ردیف سازی موسیقی سنتی ایران توسط استاد سه‌تار سعید هرمزی. به طورکلی این ردیف را می‌توان روایتی مستقل، اما متأثر از دو روایت دیگر از ردیف‌های سازی (ردیف میرزاعبدالله و به‌ویژه ردیف آقاحسینقلی) محسوب کرد. متن دفترچه‌ی سی‌دی که به بررسی اجمالی سبک هرمزی و نیز تحلیل همه‌ی دستگاه ها و آوازها می‌پردازد نوشته‌ی هومان اسعدی است.
فهرست:
آواز دشتی
دستگاه ماهور
آواز بیات ترک
دستگاه همایون ن
دستگاه چهارگاه

⁨نت پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی

⁨نت پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی

⁨نت پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی
این نت در دستگاه ماهور مایه‌های دو و فا تهیه شده است.


اجرای آموزشی پیش درآمد ماهور اثر استاد سعید هرمزی از کتاب مجموعه همساز۱۶

پیش درآمد ماهور-سعید هرمزی

پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی نیما فریدونی سه‌تار

پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی نیما فریدونی سه‌تار


سه‌تار نیما فریدونی پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی

سه‌تار نیما فریدونی پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی


پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی نیما فریدونی سه‌تار.mp4

پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی نیما فریدونی سه‌تار.mp4


37-Pish Daramade Mahur-Saeed Hormozi.mp3

پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی تار نیما فریدونی

پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی تار نیما فریدونی


تار نیما فریدونی پیش درآمد ماهور سعید هرمزی

تار نیما فریدونی پیش درآمد ماهور سعید هرمزی


پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی نیما فریدونی تار

پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی نیما فریدونی تار


37-Pish Daramade Mahur-Saeed Hormozi.mp3