فیلم‌های آهنگ‌های محلی و چند آهنگ معروف سه‌تار

$ 6

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:

بیا تا گل برافشانیم تصنیف قدیمی بیات اصفهان سل نیما فریدونی ‌سه‌تار
ای پادشه خوبان تصنیف قدیمی بیات اصفهان سل نیما فریدونی ‌سه‌تار
عیشم مدام است تصنیف قدیمی بیات اصفهان سل نیما فریدونی ‌سه‌تار
آموزش آهنگ پایتخت ۴ آریا عظیمی نژاد نیما فریدونی سه تار
مقدمه ی شکایت هجران,آلبوم نون و دلقک,آریا عظیمی نژاد,محمد اصفهانی,نیما فریدونی,سه تار
آواز بیات اصفهان نورالدین رضوی سروستانی و داریوش طلایی . آلبوم رنگ فرح . سه تار نیما فریدونی
آی بری باخ آذری ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار
تا صدای برگ ریچی برومندان بخش اول نیما فریدونی سه‌تار
تا صدای برگ ریچی برومندان بخش دوم نیما فریدونی سه‌تار
تا صدای برگ ریچی برومندان بخش سوم نیما فریدونی سه‌تار
تولدت مبارک انوشیروان روحانی ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب دشتی مایه‌ی لا حمید متبسم نیما فریدونی سه‌تار
روزی روزگاری فرهاد فخرالدینی نیما فریدونی سه‌تار
سوغاتی محمد حیدری هایده نیما فریدونی سه‌تار
ضربان خسته تکرار بهداد بابایی نیما فریدونی سه‌تار
گریزپای بهداد بابایی نیما فریدونی سه‌تار
گل سنگم انوشیروان روحانی اصفهان سل نیما فریدونی سه‌تار
گلنار مجید وفادار براساس اجرای هاتف شرار . آموزش سه تار نیما فریدونی
مناجات عباس خوشدل علیرضا افتخاری شور فا نیما فریدونی سه‌تار
نه دیگه این واسه ما دل نمی‌شه بیژن مفید نیما فریدونی سه‌تار
نوبهاری محسن نامجو نیما فریدونی سه‌تار
کیمیاگر محسن نامجو دشتی سل نیما فریدونی سه‌تار
مرغ شب محلی قوچان شور سل نیما فریدونی سه‌تار
زلفای یارم ترانه بیرجندی نیما فریدونی سه‌تار
ساری گلین آهنگ محلی بیات شیراز (اصفهان) دو نیما فریدونی سه‌تار
مینا بنوش ترانه بختیاری دشتی ر نیما فریدونی سه‌تار
چو مرغ شب قوچانی شور دو نیما فریدونی سه‌تار
ز دست محبوب تصنیف قدیمی دستگاه ماهور نیما فریدونی سه تار
ساز و آواز اصفهان ایرج بسطامی و حسین مجیدیان آلبوم خزان و آرزو نیما فریدونی سه‌تار
عشق تو آتش حسام‌السلطنه مراد ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار
گل ناز دارم بهمن علاءالدین نیما فریدونی سه‌تار
هروایه ز جهان دل بر کندم کردی افشاری دو نیما فریدونی سه‌تار
هوای گریه محمدجواد ضرابی نیما فریدونی سه‌تار
درآمد و چهارمضراب بداهه‌نوازی اصفهان کهن دو احمد عبادی نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب اصفهان کهن دو احمد عبادی نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب دشتی لا احمد عبادی نیما فریدونی سه‌تار
درآمد ابوعطا لاکرن بداهه‌نوازی احمد عبادی نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب اصفهان احمد عبادی مایه‌ی دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب چهارگاه احمد عبادی با مترونوم و سرعت پایین نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چهارمضراب دستگاه چهارگاه مایه‌ی دو احمد عبادی نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب دشتی لا ارسلان درگاهی نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌درآمد دشتی لا ارسلان درگاهی نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب نوا ر ارسلان درگاهی نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌درآمد نوا ر ارسلان درگاهی نیما فریدونی سه‌تار
برگ خزان پرویز یاحقی اصفهان سل نیما فریدونی سه‌تار
آواز دل پرویز یاحقی سه‌گاه می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار.mp4
سراب آرزو پرویز یاحقی شور ر نیما فریدونی سه‌تار.mp4
آواز دل سه‌گاه می‌کرن پرویز یاحقی نیما فریدونی تار.mp4
آشفته چو اسیر دام توام پرویز یاحقی بیات اصفهان سل بیات راجه نیما فریدونی سه‌تار.mp4
تصنیف می زده شب . ماهور . پرویز یاحقی . سه تار نیما فریدونی.mp4
بداهه‌نوازی ماهور دو داریوش پیرنیاکان نیما فریدونی سه‌تار
سه‌ضربی افشاری سل داریوش پیرنیاکان نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب بیات ترک فا سعید هرمزی نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
مستم مستم بختیاری عطا جنگوک نیما فریدونی سه‌تار
سرانجام عطا جنگوک دشتی لا نیما فریدونی سه‌تار
چهارمضراب نوا عطا جنگوک نیما فریدونی سه‌تار.mp4
به یاد عبدو محمد بختیاری عطا جنگوک نیما فریدونی سه‌تار.mp4
طرقه کیهان کلهر آلبوم شب سکوت کویر محمدرضا شجریان . نیما فریدونی سه تار.mp4
تو را دیدم مجید وفادار ابوعطا می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار
گل اومد بهار اومد سه‌گاه سی‌کرن مجید وفادار نیما فریدونی سه‌تار
زهره مجید وفادار سه‌گاه لاکرن نیما فریدونی سه‌تار
مرا ببوس مجید وفادار نیما فریدونی سه تار
گلنار مجید وفادار براساس اجرای هاتف شرار . آموزش سه تار نیما فریدونی
یاد ایام محمدرضا شجریان شور لا نیما فریدونی سه‌تار
من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه لاکرن نیما فریدونی سه‌تار
من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار
کاروان (تنها ماندم) مرتضی محجوبی رهی معیری غلام‌حسین بنان آواز دشتی لا نیما فریدونی ‌سه‌تار
رنگ اصفهان کهن دو مرتضی نی‌داوود نیما فریدونی سه‌تار
هدیه عاشق مرتضی نی‌داوود همایون لاکرن نیما فریدونی سه‌تار
باوفا ای خاک ایران مرتضی نی‌داوود ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار
مرغ سحر مرتضی نی داود . سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶۱ پیش درآمد اصفهان مرتضی نی داوود کتاب دوم هنرستان روح الله خالقی نیما فریدونی سه تار.mp4
تصنیف شاه من ماه من پیش درآمد اصفهان مرتضی نی داود آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی تیر 1394.mp4
تصنیف مرغ سحر| مرتضی نی داود | آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی | تیر 1394.mp4
پیش‌درآمد اصفهان سل مرتضی نی‌داوود نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌درآمد ماهور دو مرتضی نی‌داوود نیما فریدونی سه‌تار
۳۴ مرغ سحر مرتضی نی‌داوود تار و ترانه نیما فریدونی سه‌تار.mp4
آتش دل آتشی در سینه دارم مرتضی نی‌داوود دشتی لا نیما فریدونی سه‌تار
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پیش درآمد ماهوریکم ،28،آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پیش درآمد ماهوردوم،30،آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون پیش درآمدسوم،35، آموزش سه تار نیما فریدونی شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمدماهور4 ،45، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمد5 ،49، آموزش سه تار نیما فریدونی،شهریور94.mp4
عاشق In Love کیارش سنجرانی دو مینور نیما فریدونی سه‌تار


باوفا ای خاک ایران مرتضی نی‌داوود ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار

باوفا ای خاک ایران مرتضی نی‌داوود ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های آهنگ‌های محلی و چند آهنگ معروف سه‌تار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
پیمایش به بالا