نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چهارمضراب چهار‌گاه فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

چهارمضراب چهار‌گاه فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

بخش پانزدهم – چهار مضراب چهار گاه|گلنوش ملایری

بخش پانزدهم – چهار مضراب چهار گاه

دیدگاهتان را بنویسید