نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سجاد مهری هنرجوی گیتار

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سجاد مهری هنرجوی گیتار
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سجاد مهری هنرجوی گیتار
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی سجاد مهری هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۱

هنرجوی گرامی جناب آقای سجاد مهری

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی گیتار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: متوسطقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: عالی
دشیفر: متوسطتوانایی کوک ساز: خوبسونوریته: خوب
نوانس: متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: –

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکیفرزین نیازخانینیما فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید