نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مهرداد رحمانی مدرس سازهای‌ کوبه‌ای درامز کاخون پرکاشن

مهرداد رحمانی مدرس سازهای‌ کوبه‌ای درامز کاخون پرکاشن

متولد ۱۳۶۰
آغاز یادگیری درامز از سال۱۳۸۰ نزد استاد آدلف هوسپیان

ادامه‌ی آموزش از سال ۸۵ نزد استاد هومن غفاری
همکاری با گروه پاپ باران و آقای شمس و در کنسرت های گروه راک زیر زمین ، استیلا و اکراس د ویو
مشغول تدریس در آموزشگاه‌های موسیقی شباهنگ و افرا و همکاری در کنسرت های آموزشی آنها

مهرداد رحمانی مدرس سازهای‌ کوبه‌ای درامز کاخون پرکاشن آموزشگاه موسیقی فریدونی6.mp4
مهرداد رحمانی مدرس سازهای‌ کوبه‌ای درامز کاخون پرکاشن آموزشگاه موسیقی فریدونی5.mp4
مهرداد رحمانی مدرس سازهای‌ کوبه‌ای درامز کاخون پرکاشن آموزشگاه موسیقی فریدونی7.mp4
دیدگاهتان را بنویسید