انواع کوک سه‌تار بيان‌شده توسط احمد عبادی تهیه و تنظیم نیما فریدونی

انواع کوک سه‌تار بيان‌شده توسط احمد عبادی تهیه و تنظیم نیما فریدونی

انواع کوک سه تار

بيان شده توسط احمد عبادی

* سه گاه

 1. دو – سل – دو – می کرن ( سه گاه چپ کوک )
 2. دو – سل – فا – می کرن ( سه گاه چپ کوک )
 3. دو – فا – لا کرن – دو ( سه گاه راست کوک )
 4. دو – سل – لا کرن – می کرن ( از دو)  
 5. دو – فا – می بمل – رکرن
 6. دو – سل – دو – دو
 7. دو – فا – سل – می کرن
 8. دو – سل – سی کرن – می کرن ( راست کوک از سی کرن )
 9. دو – فا – می کرن – ر کرن
 10. دو – فا – رکرن – رکرن ( از رکرن )
 11. دو – سل – لا – فا سری ( از فا سری )

* شور

 1. دو – سل – دو – فا ( شور راست کوک از سل )
 2. دو – سل – لا – ر ( شور راست کوک از لا )
 3. دو – سل – ر – ر ( شور چپ کوک از ر )
 4. دو – سل – فا – ر ( شور چپ کوک از ر ) ( ابوعطا را هم می شود زد . )
 5. دو – سل – سل – فا ( شور راست کوک از سل )
 6. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 7. دو – فا – سل – دو ( از سل )

* بيات اصفهان

 1. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 2. دو – سل – ر – ر ( از سل )
 3. دو – فا – فا – دو ( از فا )
 4. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 5. دو – فا – لا کرن – می کرن

*همايون

 1. دو – سل – ر – ر ( از می کرن )
 2. دو – سل – دو – دو ( از رکرن )
 3. دو – سل – لا کرن – ر ( از لا کرن )
 4. دو – فا – سل – دو  ( از لا کرن )
 5. دو – فا – سل کرن – می بمل ( از سل کرن )

* چهارگاه

 1. دو – سل – سل – ر ( از سل )
 2. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 3. دو – سل – دو – می کرن
 4. دو-  سل – ر – ر ( از سل )
 5. دو – فا – دو – دو ( از فا )

* دشتی

 1. دو – سل – ر – ر ( راست کوک از ر )
 2. دو – فا – لا – ر ( از لا )
 3. دو- فا – سل – دو ( از سل )
 4. دو – سل – سی – می ( از سی )

* افشاری

 1. دو – سل – ر – ر
 2. دو – سل – دو – فا
 3. دو – فا – سی بمل – می بمل ( افشاری فا )
 4. دو – فا – سل – دو ( از سل )
 5. دو – فا-  سل- دو ( از سل )
 6. دو – فا – سی بمل – دو ( از دو )
 7. دو – سل – سل – ر ( از سل )
 8. دو – سل – دو – دو ( از دو )

* بيات ترک

 1. دو – سل – سی بمل – فا (راست کوک از سی بمل )
 2. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 3. دو – فا – می بمل – می بمل ( از می بمل )
 4. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 5. دو – فا – سی بمل – سی بمل ( از سی بمل )

* نوا

 1. دو – سل – دو – دو
 2. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 3. دو – سل – دو – فا ( از دو )
 4. دو – سل – ر – ر ( از سل )
 5. دو – سل – ر – ر ( از ر )

* راست پنج گاه

 1. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 2. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 3. دو – سل – ر- ر ( از سل )

* ابوعطا

 1. دو – سل – فا – ر
 2. دو – فا – می بمل – دو ( از فا )
 3. دو – سل – فا – می کرن ( از سل )
 4. دو – سل – دو – دو ( از دو )

* ماهور

 1. دو – سل – دو – دو ( از دو )
 2. دو – فا – دو – دو ( از فا )
 3. دو – سل – دو – فا ( از فا )
 4. دو – سل – دو – فا ( از دو )
 5. دو – سل – دو – دو

17 دیدگاه دربارهٔ «انواع کوک سه‌تار بيان‌شده توسط احمد عبادی تهیه و تنظیم نیما فریدونی»

 1. محمود درویشی

  سلام ودرود برا استاد بزرگ و عزیزی که اگه باکلیپهاش آشنا نمی‌شدم الان معلوم نبود سه تارمو کجا بود، استاد یک سوال چرا با تیونر میخام سه تارمو کوک کنم با این کوک هایی که گفتین تو هر دستگاه یدونه از سیم های ساز خیلی بهش فشار میاد وتا حده بریده شدن میره و یکی از سیم ها کوک نمیشه کاش کوک مخصوص تیونر هم میگفتین مخصوصا دستگاه شور، دشتی، ابوعطا ممنون ومتشکر خداوند خیرتون بده انشالا که هرچی از خدا میخاین بهتون بده🙏

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا