نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهینامه‌ و فیلم اجرای شایان ایزدی دستجردی هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان

گواهینامه‌ و فیلم اجرای شایان ایزدی دستجردی هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان

دونوازی تار سنتور آتش دل فاطمه ندیم شایان ایزدی دستجردی.mp4

شایان ایزدی دستجردی دوش دوش علی اکبر شیدا هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در مرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته است.

شایان ایزدی رنگ دشتی شیوه ی سنتور نوازی هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

شایان ایزدی خوابهای طلایی جواد معروفی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته است.

گواهینامه‌ و فیلم اجرای شایان ایزدی دستجردی هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان
گواهینامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی شایان ایزدی دستجردی هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید