نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نخستین نشست نوازندگان و سازندگان تار و سه‌تار ۸ اسفند ۱۳۹۳ موسسه آوای همنواز

نخستین نشست نوازندگان و سازندگان تار و سه‌تار ۸ اسفند ۱۳۹۳ موسسه آوای همنواز

نخستین نشست نوازندگان و سازندگان تار و سه تار 8 اسفند 1393در موسسه آوای همنواز 5

نخستین نشست نوازندگان و سازندگان تار و سه تار 8 اسفند 1393در موسسه آوای همنواز 3

نخستین نشست نوازندگان و سازندگان تار و سه تار 8 اسفند 1393در موسسه آوای همنواز 1

نخستین نشست نوازندگان و سازندگان تار و سه تار 8 اسفند 1393در موسسه آوای همنواز 2

نخستین نشست نوازندگان و سازندگان تار و سه تار 8 اسفند 1393در موسسه آوای همنواز 4

دیدگاهتان را بنویسید