نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بگذر ز من ای آشنا تمرین گروه‌نوازی به سرپرستی فرزین نیازخانی

بگذر ز من ای آشنا تمرین گروه‌نوازی به سرپرستی فرزین نیازخانی

بگذرزمن ای آشنا،تمرین گروهنوازی به سرپرستی فرزین نیازخانی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4

دیدگاهتان را بنویسید