نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهینامه پایان‌دوره متوسطه تار جلال کردی هنرجوی نیما فریدونی

گواهینامه پایان‌دوره متوسطه تار جلال کردی هنرجوی نیما فریدونی
گواهینامه پایان‌دوره متوسطه تار جلال کردی هنرجوی نیما فریدونی
گواهینامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی تار جلال کردی هنرجوی نیما فریدونی

دیدگاهتان را بنویسید