نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیام‌های ویدیویی نیما فریدونی

پیام‌های ویدیویی نیما فریدونی

پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان

پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان

معرفی انجمن پشتیبانی از آموزش موسیقی برای ایرانیانی که نیاز مالی دارند اپاما

معرفی انجمن پشتیبانی از آموزش موسیقی برای ایرانیانی که نیاز مالی دارند اپاما

شادباش نوروز ۱۳۹۶ . نیما فریدونی

پیام نورزوی نیما فریدونی ، فروردین 1395 خورشیدی

پیام نورزوی نیما فریدونی ، فروردین 1395 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید