فیلم کنسرت شماره ۲۳ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۸ دی ۱۳۹۱برج آزادی

فیلم کنسرت شماره ۲۳ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۸ دی ۱۳۹۱برج آزادی

کنسرت23-آموزشگاه موسیقی نیمافریدونی-بخش سوم-گروه گیتارنوازان شیدا – سرپرست گروه: فرزین نیازخانی

کنسرت23آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 گروه شیدا 5

کنسرت23آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 گروه شیدا 4

کنسرت23آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 2 3

کنسرت23آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 2 2

کنسرت23آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 گروه شیدا 2

کنسرت23آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 گروه شیدا 1

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 گروه شیدا 3

کنسرت23-آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی- بخش4- گروه موسیقی همنواز – سرپرست گروه : ایمان ملکی

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 گروه شیدا 7

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391- 1 1

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391- 2 1

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 2

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 2

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 گروه شیدا 6

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 3

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 1

کنسرت23 آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 گروه شیدا 8

کنسرت23 – آموزشگاه موسیقی نیمافریدونی- بخش چهارم – گروه گیتار سورنا – سرپرست گروه : رضا مهتدی حقیقی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا