کوشا میرزایی بداهه نوازی سه گاه دستگاه همایون درآمد و چهار مضراب

بداهه نوازی سه‌تار در دستگاه نوا ضربی کوشا میرزایی

آلبوم نهال شوق کوشا میرزایی سه تار بیات اصفهان تنبک خسرو مدواری.mp4

آلبوم نهال شوق کوشا میرزایی سه تار بیات اصفهان تنبک خسرو مدواری.mp4

آلبوم رند بازاری کوشا میرزایی سه تار کردبیات تنبک فرزین موسوی.mp4

آلبوم رند بازاری کوشا میرزایی سه تار کردبیات تنبک فرزین موسوی.mp4

آلبوم رند بازاری کوشا میرزایی سه تار بیات ترک تنبک فرزین موسوی.mp4

آلبوم رند بازاری کوشا میرزایی سه تار بیات ترک تنبک فرزین موسوی.mp4

آلبوم رند بازاری کوشا میرزایی سه تار دستگاه نوا تنبک فرزین موسوی.mp4

آلبوم رند بازاری کوشا میرزایی سه تار دستگاه نوا تنبک فرزین موسوی.mp4

آلبوم نهال شوق کوشا میرزایی سه تار سه گاه.mp4

آلبوم نهال شوق کوشا میرزایی سه تار سه گاه.mp4

بداهه نوازی وبداهه خوانی درشور کوشا میرزایی سه تار

به یاد محمدرضا لطفی . سه تار کوشا میرزایی . خرداد ۱۳۹۶.mp4

به یاد محمدرضا لطفی . سه تار کوشا میرزایی . خرداد ۱۳۹۶.mp4

اجرای بخشی از تصنیف چه شورها عارف قزوینی سه تار کوشا میرزایی

اجرای بخشی از تصنیف چه شورها عارف قزوینی سه تار کوشا میرزایی

بداهه نوازی مخالف چهارگاه سه تار کوشا میرزایٔی

بداهه نوازی مخالف چهارگاه سه تار کوشا میرزائی

بداهه نوازی در ماهور و بیات ترک کوشا میرزایی سه تار

بداهه نوازی در ماهور و بیات ترک کوشا میرزایی سه تار

آلبوم تکنوازی سه تار نهال شوق . کوشا میرزایی . آواز اکبر کیاورز مقدم و هاجر مطلق . تمبک خسرو مدواری

آلبوم تکنوازی سه تار نهال شوق . کوشا میرزایی . آواز اکبر کیاورز مقدم و هاجر مطلق . تمبک خسرو مدواری

آموزش تصنیف زمن نگارم . کوشا میرزایی . سه‌تار . دستگاه ماهور

آموزش تصنیف زمن نگارم . کوشا میرزایی . سه تار . دستگاه ماهور

کوشا میرزایی مدرس سه‌تار، مبانی موسیقی ایرانی و فیلم اجراها و آثار صوتی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا