آواز اصفهان مقدمه‌ی آواز آهنگ افسانه محمد حیدری ویولن فرشید فرهمند

بازدید: 0 بازدید: 0

فیلم اجرای بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

بازدید: 1 بازدید: 1

فیلم اجرای آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

بازدید: 2 بازدید: 0

کنسرت محمدرضا سام‌خانیان بهنام خدارحمی کیبورد فرشید فرهمند ویولن علی فتحعلیان تنبک

بازدید: 4 بازدید: 0

خواننده علیرضا گلبانگ سنتور هادی محمدی ویولن فرشید مسگری تنبک نیک سیما نی بهرام عبادی ۱۳۸۹

بازدید: 3 بازدید: 1