فاطمه صفوی مدرس دف

فاطمه صفوی مدرس دف

تلفن جهت ثبت نام: ۲۲۳۳۳۴۲۵ دانش آموخته ی موسیقی سنتی از دانشگاه فرهنگ و هنر واحد ۴۶هنرجوی ساز دف زیر نظر استادی چون سارا مهرافشا،نیما حدادی و مهدی غلامیمدرس دف در مکتب آوای دف استاد غلامینوازندگی در گروه های سلانه ٫گروه موسیقی نار، گروه ملک به سرپرستی استاد صادق آشناسابقه ی اجرا در سالن دانشگاه …

فاطمه صفوی مدرس دف ادامه »