بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بازدید: 100 بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

بازدید: 94 فیلم اجرای کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار