فیلم‌های کتاب اول و دوم سوزوکی ایمان ملکی ویولن

100 هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
شما با خرید این محصول در آینده با اضافه شدن ویدیوهای این کتاب به آنها دسترسی خواهید داشت.
Chorus from judas Maccabaeus – آموزش ویلن – کتاب سوزوکی- ایمان ملکی،بهار95.mp4
Musette – آموزش ویلن – کتاب سوزوکی-ایمان ملکی،بهار95.mp4
Hunters Chorus – آموزش ویلن – کتاب سوزوکی-ایمان ملکی،بهار95.mp4
Long, Long Ago – آموزش ویلن کتاب سوزوکی-ایمان ملکی،بهار95.mp4
Walts – آموزش ویلن – کتاب سوزوکی-ایمان ملکی،بهار95.mp4
Bourree – آموزش ویلن کتاب سوزوکی-ایمان ملکی،بهار95.mp4
The two Grenadiers – آموزش ویلن کتاب سوزوکی-ایمان ملکی،بهار95.mp4
Theme From Witches Dance – آموزش ویلن کتاب سوزوکی-ایمان ملکی،بهار95.mp4
Gavotte From Mignon – آموزش ویلن کتاب سوزوکی-ایمان ملکی،بهار95.mp4
‎⁨تمرین 1 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد دوم تمرین 4 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨تمرین 7 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨تمرین 6 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨تمرین 3 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨تمرین 2 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد اول تمرین 1 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد اول تمرین 2 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨چلد اول 4 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد اول 5 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد اول تمرین 6 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد دوم تمرین 11 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨تمرین 12 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد دوم تمرین 8 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد دوم تمرین9 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد یک 16 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد دوم 10 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
‎⁨جلد دوم تمرین 5 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب⁩.mp4
جلد اول 17 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب


تمرین 1 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب

تمرین 1 ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های کتاب اول و دوم سوزوکی ایمان ملکی ویولن”