فیلم‌های پیش‌درآمد نیما فریدونی تار

150 هزار تومان

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
تصنیف شاه من ماه من پیش درآمد اصفهان مرتضی نی داود آموزش و اجرا با تار نیما فریدونی تیر 1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پیش درآمد ماهوردوم،30،آموزش تار نیما فریدونی،شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1جلال ذوالفنون،پیش درآمد ماهوریکم ،28،آموزش تار نیما فریدونی،شهریور1394.mp4
کتاب آموزش سه تار1،جلال ذوالفنون،پیش درآمد، 93، آموزش تار نیما فریدونی،دی94.mp4
درس ۶۴ . پیش درآمد دشتی . موسی معروفی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد ابوعطا و چهارمضراب حجاز آلبوم عشق داند محمدرضالطفی . تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد ماهور فا جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد اصفهان مایه‌ی فا جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
درس ۶۹ پیش‌درآمد افشاری حسین علیزاده کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۷ پیش‌درآمد افشاری موسی معروفی کتاب دوم هنرستان روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۷۳ پیش‌درآمد ابوعطا موسی معروفی کتاب اول هنرستان روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد ماهور دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد چهارگاه دستور متوسطه تار و سه‌تار حسین علیزاده نیما فریدونی ‌سه‌تار.mp4
⁨⁨⁨درس ۶۹ پیش درآمد افشاری حسین علیزاده کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩⁩⁩.mp4
پیش درآمد بیات ترک مایه ی دو فرهنگ شریف نیما فریدونی تار .mp4
پیش‌درآمد شور لا فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۵ پیش درآمد دشتی غلامحسین درویش کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد شور جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد بیات اصفهان رضا محجوبی نیما فریدونی تار .mp4
پیش درآمد راست پنج گاه کتاب دستور متوسطه حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد نوا دستور متوسطه حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد بیات اصفهان دستور متوسطه حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد دستگاه همایون دستور متوسطه ی حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۸ پیش درآمد ماهور بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۳۷ پیش درآمد شور روح الله خالقی کتاب دوم هنرستان . نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد سه گاه دستور متوسطه حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد دشتی دستور متوسطه حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد افشاری دستور متوسطه تار و سه تار حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۷ پیش درآمد ماهور روح الله خالقی کتاب هنرستان ۱ . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۱ پیش درآمد افشاری غلامحسین درویش کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد بیات ترک دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد ابوعطا دستور متوسطه حسین علیزاده نیما فریدونی تار .mp4
پیش درآمد شور علینقی وزیری کتاب ۳ هنرستان . نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد شور . دستور متوسطه حسین علیزاده . نیما فریدونی تار.mp4
پیش درآمد بیات اصفهان . مرتضی نی داود . اصفهان سل . تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد بیات ترک رکن الدین مختاری کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
نحوه ی اجرای تحریرها . پیش درآمد ابوعطا درویش خان . کتاب ۳ هنرستان . تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد ابوعطا غلامحسین درویش کتاب ۳ هنرستان معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
پیش‌درآمد سه‌گاه لاکرن غلامحسین درویش‌خان نیما فریدونی تار.mp4
۲۹ پیش‌درآمد بیات ترک علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد ماهور سعید هرمزی نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد ماهور مرتضی نی‌داوود کتاب همساز نیما فریدونی تار.mp4
۴۳ پیش‌درآمد سه‌گاه حسین هنگ‌آفرین کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد شور یوسف فروتن نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد دشتی یوسف فروتن نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد اصفهان علی‌اصغر بهاری نیما فریدونی تار.mp4
۶۱ پیش‌درآمد اصفهان مرتضی نی‌داوود کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد بیات ترک ابراهیم منصوری رضا محجوبی آموزش دوم جلال ذوالفنون نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد دشتی لا رضا محجوبی و بداهه‌نوازی نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد افشاری سل غلامحسین درویش‌خان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
پیش‌درآمد همایون لاکرن فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4
‎⁨طلوع حسین علیزاده ماهور دو نیما فریدونی تار⁩.mp4
پیش‌درآمد سه‌گاه غلامحسین درویش‌خان کتاب سوم جلال ذوالفنون نیما فریدونی تار
‎⁨پیش‌درآمد دوم شور ر جلیل شهناز نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد همایون لاکرن پرویز مشکاتیان نیما فریدونی تار⁩
‎⁨پیش‌درآمد همایون لاکرن پرویز مشکاتیان نیما فریدونی تار⁩
‎⁨پیش‌درآمد شور رکن‌الدین مختاری تار نیما فریدونی⁩
پیش‌درآمد ابوعطا رکرن پیام نسیم محمدرضا شجریان نیما فریدونی تار


‎⁨پیش‌درآمد همایون لاکرن پرویز مشکاتیان نیما فریدونی تار⁩.mp4

‎⁨پیش‌درآمد همایون لاکرن پرویز مشکاتیان نیما فریدونی تار⁩.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های پیش‌درآمد نیما فریدونی تار”
سبد خرید
پیمایش به بالا