فیلم‌های ردیف میرزا عبدالله چهارگاه نیما فریدونی تار

100 هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
درآمد اول دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
درآمد دوم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
درآمد سوم پیش‌زنگوله و زنگوله دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
درآمد چهارم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
نغمه دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
کرشمه دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
کرشمه با مویه دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
زنگ شتر دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
بسته‌نگار زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
مویه‌ی زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
فرود مویه و زابل دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
شهرآشوب چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
متن و حاشیه دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
لزگی دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
منصوری قسمت سوم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
منصوری قسمت دوم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
منصوری قسمت اول دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
پهلوی دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
حدی دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
حزین مغلوب دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
نغمه‌ی مغلوب دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
مغلوب دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
بسته‌نگار مخالف دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
حاجی‌حسنی دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
مخالف دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
مویه‌ی پس‌حصار دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
پس‌حصار دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب حصار دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
حصار قسمت چهارم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
حصار قسمت سوم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
حصار قسمت دوم دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
حصار دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رجز دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار.mp4


حصار دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار

حصار دستگاه چهارگاه ردیف میرزا‌ عبدالله نیما فریدونی تار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های ردیف میرزا عبدالله چهارگاه نیما فریدونی تار”