فیلم‌های دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار

60 هزار تومان

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
درآمد شور ردیف میرزاعبدالله . تار نیما فریدونی.mp4
درآمد دوم شور . پنجه شعری . ردیف میرزاعبدالله . تار نیما فریدونی .mp4
کرشمه شور ردیف میرزا عبدالله . تار نیما فریدونی.mp4
رهاب شور ردیف میرزا عبدالله . تار نیما فریدونی.mp4
گوشه ی اوج دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله . تار نیما فریدونی.mp4
گوشه ی ملانازی دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله . تار نیما فریدونی.mp4
درآمد شور ردیف میرزاعبدالله . تار نیما فریدونی.mp4
درآمد دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
پنجه شعری دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
کرشمه دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رهاب دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
اوج دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
ملانازی دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
نغمه ی اول دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
نغمه ی دوم دستگاه شور ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
زیرکش سلمک دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
سلمک دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
گلریز دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
مجلس افروز دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
عُزّال دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
صفا دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
بزرگ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
کوچک دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
دوبیتی دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
خارا دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
قجر دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
حزین دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
شور پایین دسته دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رهاب شور پایین دسته دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
چهار گوشه دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
مقدمه ی گریلی دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رضوی دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
شهناز دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
مقدمه ی قرچه دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
قرچه دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
شهناز کت یا عاشق کش دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
گریلی دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
گریلی شستی دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ هشتری دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهرآشوب بخش ۱ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهرآشوب بخش ۲ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهرآشوب بخش ۳ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهرآشوب بخش ۴ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهرآشوب بخش ۵ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهرآشوب بخش ۶ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهرآشوب بخش ۷ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهر‌آشوب بخش ۸ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهر‌آشوب بخش ۹ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهر‌آشوب بخش ۱۰ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهر‌آشوب بخش ۱۱ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهر‌آشوب بخش ۱۲ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهرآشوب بخش ۱۳ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ شهر آشوب بخش ۱۴ دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4
رنگ ضرب اصول دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4


رنگ ضرب اصول دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4

رنگ ضرب اصول دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار”
سبد خرید
پیمایش به بالا