فیلم‌های تصنیف‌های ایرانی نیما فریدونی سه‌تار

۲۰۰ هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
تصنیف دیدم صنمی عارف قزوینی آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی خرداد 1394.mp4
تصنیف می زده شب . ماهور . پرویز یاحقی . سه تار نیما فریدونی.mp4
گلنار مجید وفادار براساس اجرای هاتف شرار . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
تصنیف دیدم صنمی دستگاه شور گوشه شهناز عارف قزوینی . نیما فریدونی سه تار.mp4
آی آمان عارف قزوینی شور سل نیما فریدونی سه تار.mp4
تصنیف به اصفهان رو بیات اصفهان علی اکبر شهنازی نیما فریدونی سه تار.mp4
ز دست محبوب تصنیف قدیمی دستگاه ماهور نیما فریدونی سه تار.mp4
بیا تا گل برافشانیم تصنیف قدیمی بیات اصفهان سل نیما فریدونی ‌سه‌تار.mp4
عیشم مدام است تصنیف قدیمی بیات اصفهان سل نیما فریدونی ‌سه‌تار.mp4
تصنیف دل هوس آواز ابوعطا می‌کرن ابوالقاسم عارف قزوینی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
آتش دل آتشی در سینه دارم مرتضی نی‌داوود دشتی لا نیما فریدونی سه‌تار.mp4
تصنیف ازخون جوانان عارف قزوینی آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی خرداد 1394.mp4
بردی از یادم مرتضی گرگین‌زاده بیات اصفهان مایه‌ی سل نیما فریدونی سه‌تار.mp4
تصنیف آی آمان عارف قزوینی آموزش و اجرا با سه تار نیما فریدونی خرداد 1394.mp4
هنگام می و از خون جوانان ابوالقاسم عارف قزوینی دشتی لا نیما فریدونی سه‌تار.mp4
گریه را به مستی ابوالقاسم عارف قزوینی دشتی لا نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۲ الهه‌ی ناز اکبر محسنی دشتی ر تار و ترانه نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۹ پاییز آمد ساری گلین آذری بیات شیراز مایه‌ی ر تار و ترانه نیما فریدونی تار.mp4
بهار دلکش غلامحسین درویش‌خان ابوعطا می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۶ عزیز بشین به کنارم محلی بیرجند تار و ترانه نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۷ رقص شکوفه عطاالله خرم دستگاه نوا سل تار و ترانه نیما فریدونی سه‌تار.mp4
عروس گل غلامحسین درویش‌خان سه‌گاه می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۱ ساری گلین بیایید تار و سه‌تار بنوازیم اول کیوان ساکت نیما فریدونی سه‌تار.mp4
عشق تو آتش حسام‌السلطنه مراد ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۲ جان مریم کامبیز مژدهی تار و ترانه نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۴ مرغ سحر مرتضی نی‌داوود تار و ترانه نیما فریدونی سه‌تار.mp4
دائم مه من غلامحسین درویش‌خان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رنگارنگ ۱ تا بهار دلنشین روح‌الله خالقی اصفهان دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
تولدت مبارک انوشیروان روحانی ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ای کبوتر حسام‌السلطنه جهانگیر مراد ابوعطا لاکرن نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ز من نگارم غلامحسین درویش‌خان ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
شب وصل غلامحسین درویش‌خان ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۴ للو دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۳۵ هوار هوار دستور ابتدایی حسین علیزاده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۷۰ آی شل کتاب اول هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
رسوای زمانه همایون خرم تار و ترانه نیما فریدونی سه‌تار.mp4
بازگشته علی تجویدی اصفهان مایه‌ی فا نیما فریدونی سه‌تار.mp4
نه دیگه این واسه ما دل نمی‌شه بیژن مفید نیما فریدونی سه‌تار.mp4
مناجات عباس خوشدل علیرضا افتخاری شور فا نیما فریدونی سه‌تار.mp4
سوغاتی محمد حیدری هایده نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۱۰ دوبدو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
نه قدرت ابوالقاسم عارف قزوینی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
شاه صنم محلی خراسانی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
از کفم رها ابوالقاسم عارف قزوینی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
عزیز بشین به کنارم بیرجندی شور ر نیما فریدونی سه‌تار.mp4
آی آمان ابوالقاسم عارف قزوینی شور ر نیما فریدونی سه‌تار.mp4
دیدم صنمی ابوالقاسم عارف قزوینی شور ر نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۲۵ آهنگ سحر موسی معروفی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
تا صدای برگ ریچی برومندان بخش اول نیما فریدونی سه‌تار.mp4
تا صدای برگ ریچی برومندان بخش دوم نیما فریدونی سه‌تار.mp4
تا صدای برگ ریچی برومندان بخش سوم نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۰ آفتاب سلیمان سپانلو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
بابا کرم حسین همدانیان حسین واثقی چهارگاه دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
انتظار همایون خرم شور ر نیما فریدونی سه‌تار.mp4
هزاردستان محمدعلی امیرجاهد چهارگاه نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۲ پاچ لیلی تالشی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار .mp4
سراب آرزو پرویز یاحقی شور ر نیما فریدونی سه‌تار.mp4
توشه عمر مهدی مفتاح همایون لاکرن نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۳ کریشیم گیلانی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۴ آهنگ شیرازی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
آتش کاروان علی تجویدی شور ر نیما فریدونی سه‌تار.mp4
به کنارم بنشین مهدی خالدی همایون رکرن نیما فریدونی سه‌تار.mp4
آی بری باخ آذری ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار.mp4
آشفته حالی علی تجویدی شور ر نیما فریدونی سه‌تار.mp4
آواز دل پرویز یاحقی سه‌گاه می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار.mp4
۳۵ دو ترانه محلی ثریا و لاکو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار.mp4
چشم مست قدیمی دشتی لا نیما فریدونی سه‌تار.mp4
گل سنگم انوشیروان روحانی اصفهان سل نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ضربی کاروعمل گل‌افشان ابوعطا آلبوم خموشانه محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه‌تار.mov
زلفای یارم ترانه بیرجندی نیما فریدونی سه‌تار
سایه چمن مستم ترانه شیرازی نیما فریدونی سه‌تار
آیریلیق بیات شیراز سل علی سلیمی رشید بهبودف نیما فریدونی ‌سه‌تار
زهره مجید وفادار سه‌گاه لاکرن نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨دایه دایه آهنگ لری ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨قرعه فال قدیمی شور سل نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۵۹ ای مرغک علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨۱۸ مجنون نبودم بیرجندی تار و ترانه نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨لیلی باوانم اسمر اسمر محلی کردی نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨گارون گارون ارمنی بیات شیراز سل نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
۱۹ پاییز آمد ساری گلین آذری تار و ترانه نیما فریدونی سه‌تار
نوبهاری محسن نامجو نیما فریدونی سه‌تار
22آهنگ، دیباچه، آموزش سه تار نیما فریدونی،اسفند94.mp4
22آهنگ،جان مریم ،محمدنوری ، آموزش سه تار نیما فریدونی،فروردین 95.mp4
22آهنگ، سه گدار، محلی بیرجند، آموزش سه تار نیما فریدونی،فروردین 95.mp4
22آهنگ،دَرِنه جان ، محلی مازندران، آموزش سه تار نیما فریدونی،فروردین 95.mp4
22آهنگ،عزیزجون،محلی مازندرانی ، آموزش سه تار نیما فریدونی،اردیبهشت 95.mp4
22آهنگ،مبارکباد،حسین همدانیان، آموزش سه تار نیما فریدونی،خرداد 95.mp4
سایه چمن آهنگ محلی فارس . نیما فریدونی تار.mp4
گل پامچال آهنگ محلی گیلان . آواز دشتی. نیما فریدونی تار.mp4
مرا ببوس مجید وفادار . نیما فریدونی سه تار.mp4
گل گندم آهنگ محلی فارس سل مینور نیما فریدونی سه‌تار.mp4
نوایی آهنگ محلی تربت جام دستگاه نوا مایه سل نیما فریدونی سه‌تار.mp4
کازاچوک آهنگ روسی سل مینور نیما فریدونی سه‌تار.mp4
سایه چمن مستم ترانه شیرازی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
آیریلیق بیات شیراز سل علی سلیمی رشید بهبودف نیما فریدونی ‌سه‌تار.mp4
‎⁨دایه دایه آهنگ لری ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨قرعه فال قدیمی شور سل نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨لیلی باوانم اسمر اسمر محلی کردی نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨گارون گارون ارمنی بیات شیراز سل نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
گل پامچال ترانه گیلانی دشتی لا نیما فریدونی سه‌تار
دختر بویر احمدی همایون می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨به زندان ابوالحسن صبا همایون می‌کرن نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨بارون بارونه عطاءالله خرم ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رشیدخان ترانه قوچانی شور سل نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رقص چوبی ابوالحسن صبا افشاری سل نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
تصنیف می زده شب . ماهور . پرویز یاحقی . سه تار نیما فریدونی.mp4
بردی از یادم مرتضی گرگین‌زاده بیات اصفهان مایه‌ی سل نیما فریدونی سه‌تار.mp4
هوای گریه محمدجواد ضرابی نیما فریدونی سه‌تار
گل ناز دارم بهمن علاءالدین نیما فریدونی سه‌تار
چو مرغ شب قوچانی شور دو نیما فریدونی سه‌تار
هروایه ز جهان دل بر کندم کردی افشاری دو نیما فریدونی سه‌تار
چو مرغ شب قوچانی شور سل نیما فریدونی سه‌تار
دنیا شادمهر عقیلی می مینور نیما فریدونی سه‌تار
خروسک دم نزن آذری اکی بنایی نیما فریدوین سه‌تار
مجنون تو انوشیروان روحانی اصفهان سل نیما فریدونی سه‌تار
آتشی در نیستان جلال ذوالفنون شور دو نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨یاران جلال ذوالفنون بیات ترک دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
داش داش بیات ترک دو به روایت محمدرضا لطفی نیما فریدونی سه‌تار


هوای گریه محمدجواد ضرابی نیما فریدونی سه‌تار

هوای گریه محمدجواد ضرابی نیما فریدونی سه‌تار

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های تصنیف‌های ایرانی نیما فریدونی سه‌تار”