فیلم‌های کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار

۷۴ هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
درس ۴ . مارش . نصرالله زرین پنجه . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۵ . اپرت . ابراهیم آژنگ . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۶ . سرود برادران . غلامرضا مین باشیان سالار معزز . کتاب هنرستان ۱ خالقی . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۸ . آهنگ چوپان . چهارگاه ر . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش سه تار نیما فریدونی.mp4
درس ۷ . رنگ آذربایجانی . بیات شیراز . کتاب هنرستان ۲ خالقی . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
درس ۳۷ پیش درآمد شور روح الله خالقی کتاب دوم هنرستان . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۷ پیش‌درآمد افشاری موسی معروفی کتاب دوم هنرستان روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۸ رنگ افشاری اکبر محسنی کتاب دوم هنرستان روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱ تمرین گام سل کوچک کتاب هنرستان دوم روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲ تمرین گام سل کوچک کتاب هنرستان دوم روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۳ تمرین گام سل کوچک کتاب هنرستان دوم روح‌الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۹ تمرین گام فای بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۰ تمرین گام فای بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۱ دو به دو آهنگ محلی کردستان کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۲ نغمه راست‌پنج‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۳ زنگوله راست‌پنج‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۴ تمرین گام دو در دو هنگام کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۵ آرپژ گام دو در دو هنگام کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۵ آرپژ گام دو در دو هنگام کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۷ تمرین نواختن نت‌های دوحروفه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۱۸ مشق برای پرش انگشت کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۱۹ تمرین دوسیمه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۰ ناله‌ی خفیف کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۰ چهارمضراب ماهور موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۲ کرشمه‌ی ماهور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۳ خوارزمی ماهور دو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۴ نصیرخانی ماهور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mov
۲۵ سحر موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۶ مادر علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۲۹ پیش‌درآمد بیات ترک علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۰ آفتاب سلیمان سپانلو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۱ رنگ بیات ترک موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۲ پاچ لیلی محلی تالش کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۳ کریشیم محلی گیلان کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۴ آهنگ شیرازی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۵ دو ترانه محلی ثریا و لاکو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۶ تمرین شور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۸ چهارمضراب شور موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۳۹ سه‌ضربی شور حسین سنجری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۰ رنگ شور موسی معروفی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۱ گام سه‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۲ گام مخالف سه‌گاه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۳ پیش‌درآمد سه‌گاه حسین هنگ‌آفرین کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۵ گام سل بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۶ گام سل بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۷ تمرین دوحروفه گام سل بزرگ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۸ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۴۹ مارش غلامحسین درویش‌خان کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۵۰ بازگشت سلیمان سپانلو کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۵۱ اپرت گلرخ علینقی وزیری کتاب هنرستان دوم نیما فریدونی تار.mp4
۵۲ رنگ ماهور سل روح‌الله خالقی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۵۳ تمرین شور دو برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۴ تمرین شور دو برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۵ تمرین ابوعطا لاکرن برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۶ تمرین دشتی لا برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۷ تمرین دشتی لا برای تقویت مضراب و پنجه نیما فریدونی تار.mp4
۵۸ ابوعطا و حجاز ضربی روح‌الله خالقی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۰ گام اصفهان سل کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۱ پیش‌درآمد اصفهان مرتضی نی‌داوود کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۲ ماه علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۳ خالو روگار ترانه کردی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۴ رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۵ رنگ اصفهان محمود ذوالفنون کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
ضربی در سل کوچک ابوالحسن صبا کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی.mp4
۶۷ تکیه کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۹ تکیه با خط اتصال و مضراب چپ و راست کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۶۸ تمرین تکیه شور ر کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
۷۰ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار
۷۱ کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار
۷۲ رومی کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار
‎⁨۷۳ گام می مینور هارمونیک کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار⁩.mp4
۷۴ آرپژ می مینور کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار
‎⁨۷۵ والس همیشه بهار علینقی وزیری کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار⁩.mp4
سرانجام عطا جنگوک دشتی لا نیما فریدونی تار
۴۴ رنگ سه‌گاه موسی معروفی هنرستان دوم نیما فریدونی تار


۴۴ رنگ سه‌گاه موسی معروفی هنرستان دوم نیما فریدونی تار

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های کتاب دوم هنرستان نیما فریدونی تار”