فیلم‌های کتاب سوم هنرستان ردیف مقدماتی موسی معروفی نیما فریدونی تار

160 هزار تومان

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
درآمد ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
سیخی ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
حجاز ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
بسته نگار ابوعطا کتاب هنرستان ۳ ردیف مقدماتی تار و سه تار . تار نیما فریدونی.mp4
حجاز ابوعطا کتاب هنرستان ۳ ردیف مقدماتی تار و سه تار . تار نیما فریدونی.mp4
رنگ ابوعطا . غلامحسین درویش . کتاب هنرستان ۳ موسی معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد ابوعطا غلامحسین درویش کتاب ۳ هنرستان معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین بیات ترک نصرالله زرین پنجه کتاب ۳ هنرستان معروفی . تار نیما فریدونی .mp4
نحوه ی اجرای تحریرها . پیش درآمد ابوعطا درویش خان . کتاب ۳ هنرستان . تار نیما فریدونی.mp4
پیش درآمد بیات ترک رکن الدین مختاری کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . تار نیما فریدونی.mp4
چهارمضراب بیات ترک علینقی وزیری کتاب ۳ هنرستان . تار نیما فریدونی.mp4
درآمد بیات ترک کتاب ۳ هنرستان نیما فریدونی تار.mp4
جلد اول بازگشت به میهن ایمان ملکی le violon آموزش ویلن کتاب.mp4
دوگاه بیات ترک کتاب سوم هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
نغمه بیات ترک . آموزش سه تار جلال ذوالفنون ۲. سه تار نیما فریدونی.mp4
قطار بیات ترک . آموزش سه تار جلال ذوالفنون ۲. سه تار نیما فریدونی.mp4
جامه دران بیات ترک کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
مهدی ضرابی بیات ترک کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
روح الارواح بیات ترک ردیف مقدماتی تار و سه تار موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
رنگ بیات ترک رکن الدین مختاری ردیف مقدماتی تار و سه تار موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۱ پیش درآمد افشاری غلامحسین درویش کتاب ۳ هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۲ چهارمضراب افشاری موسی معروفی کتاب سوم هنرستان . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۳ درآمد اول افشاری موسی معروفی کتاب سوم هنرستان . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۴ درآمد دوم افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۵ درآمد سوم افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۶ کرشمه افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۳ مقدمه شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴ درآمد شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۷ قرایی افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۸ گریلی شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۵ رضوی شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۷ هشتری شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۸ کرشمه قرایی افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۴۹ قرایی دوم افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۰ نهیب عراق افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۱ رهاب افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۹ تمرین ابوعطا نصرالله زرین پنجه کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۲ مثنوی افشاری کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۳ رنگ افشاری غلامحسین درویش کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۴ تمرین دشتی نصرالله زرین پنجه کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۵ پیش درآمد دشتی غلامحسین درویش کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۱ چهارمضراب ابوعطا کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس‌۵۶ چهار‌مضراب دشتی ابوالحسن صبا کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس‌۵۷ مقدمه دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۸ درآمد دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۵۹ دشتستانی دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۶۰ بیدگانی دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۳ کرشمه آواز ابوعطا کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار.mp4
⁨⁨درس ۶۴ رنگ دشتی علینقی وزیری دشتی کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩⁩.mp4
⁨⁨درس ۶۵ تمرین اصفهان نصرالله زرین پنجه کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩⁩.mp4
درس ۶۶ تمرین چهارگاه نصرالله زرین‌پنجه کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی سه تار.mp4
‎⁨کرشمه شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
اوج شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار
‎⁨زیرکش سلمک شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار ⁩.mp4
‎⁨سلمک شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار ⁩.mp4
‎⁨اوج و حضیض کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨مجلس‌افروز کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
کوچک شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار
‎⁨شور پایین‌دسته کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩.mp4
کرشمه پایین‌دسته شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار
حسینی شور کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار
‎⁨درآمد ابوعطا کتاب سوم هنرستان موسی معروفی نیما فریدونی تار⁩


درآمد ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی

درآمد ابوعطا . ردیف مقدماتی تار و سه تار . کتاب سوم هنرستان . آموزش تار نیما فریدونی.mp4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های کتاب سوم هنرستان ردیف مقدماتی موسی معروفی نیما فریدونی تار”
سبد خرید
پیمایش به بالا