فیلم‌های بداهه‌نوازی آموزش و اجرا تار نیما فریدونی

120 هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
نیما فریدونی بداهه نوازی در دستگاه نوا بخش دوم.mp4
نیما فریدونی تار بداهه نوازی در بیات اصفهان.mp4
نیما فریدونی تار بداهه نوازی در مقام داد و بیداد.mp4
نیما فریدونی بداهه نوازی در دستگاه نوا بخش نخست.mp4
خانه و کارگاه قدیمی نیما فریدونی (2).mp4
خانه و کارگاه قدیمی نیما فریدونی (1).mp4
در سوگ استاد فرهنگ شریف . بداهه نوازی . همایون . تار . نیما فریدونی.mp4
نیایش . در آروزی نغمه سرایی دوباره ی خسروی آواز ایران استاد محمدرضا شجریان.mp4
تمرین بداهه نوازی در آواز بیات ترک . تار نیما فریدونی.mp4
تمرین بداهه نوازی در دستگاه شور . تار نیما فریدونی.mp4
در آرزوی بهروزی ابراهیم قنبری مهر بداهه نوازی آواز بیات اصفهان نیما فریدونی تار.mp4
تمرین بداهه نوازی بر اساس درآمد بیات اصفهان ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4
بداهه نوازی در دو ضربی ساده (دو چهارم) نیما فریدونی تار.mp4
بداهه نوازی در آواز دشتی پنج ضربی نیما فریدونی تار .mp4
در اندوه کودکانی که در سوریه چشم بستند. بداهه ای در نوا . نیما فریدونی.mp4
آموزش بداهه نوازی در دو ضربی ساده پایه ی چهارمضرابی طرب انگیز بیات اصفهان نیما فریدونی تار.mp4
تمرین بداهه‌نوازی بر پایه‌ی چهارمضرابی طرب انگیز دستگاه ماهور نیما فریدونی تار.mp4
بداهه‌نوازی دستگاه همایون لاکرن نیما فریدونی تار.mp4
بداهه‌نوازی آواز دشتی مایه‌ی می تار نیما فریدونی ویولن‌سل ایمان ملکی.mp4
ضربی دشتی بداهه‌نوازی در کلاس درس نیما فریدونی تار.mp4
بداهه‌نوازی شور مایه‌ی سل در کلاس درس نیما فریدونی تار.mp4
صدای ساز تار دست‌رنج یوسف پوریا ساخت سال ۱۳۷۵.mp4
RSVK1389.mp4
از خون جوانان عارف قزوینی نیما فریدونی محمود صفی‌زاده ارکستر همنواز ایمان ملکی .mp4
آواز دشتی لا نواختن با ناخن و شست نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد دشتی لا رضا محجوبی و بداهه‌نوازی نیما فریدونی تار.mp4
بداهه‌نوازی آواز دشتی لا نیما فریدونی تار ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹.mp4
بیات ترک سی‌بمل با ساز دست‌رنج ابراهیم برزی نیما فریدونی تار.mp4
‎⁨بداهه‌نوازی ماهور دو نیما فریدونی تار ۶ آبان ۱۳۹۹⁩.mp4
آموزش بداهه‌نوازی ماهور دو ۶ آبان ۱۳۹۹ نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی چهارگوشه درآمد شکسته دلکش عراق با چهارمضراب ماهور نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی ابوعطا می‌کرن نیما فریدونی تار
‎⁨بداهه‌نوازی دشتی سی در کلاس درس نیما فریدونی تار ⁩
‎⁨بداهه‌نوازی ابوعطا رکرن و دشتی سل در کلاس درس نیما فریدونی تار⁩.mp4
بداهه‌نوازی نوا مایه فا کلاس درس نیما فریدونی تار
نوا فا بداهه‌نوازی در کلاس درس نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی آواز دشتی مایه ر کلاس درس ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی در مقام داد و بیداد نیما فریدونی تار ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
بداهه‌نوازی بیات اصفهان فا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی سه‌گاه لاکرن ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی با چهارمضراب شور سل نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی درآمد ماهور سل نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی داد ماهور سل نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی دلکش ماهور سل نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی دیلمان دشتی ر نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی فیلی ماهور سل نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی آواز ابوعطا لاکرن نیما فریدونی تار
بداهه نوازی شکسته ماهور سل نیما فریدونی تار
‎⁨بداهه‌نوازی خاوران ماهور سل نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨بداهه‌نوازی راک ماهور سل نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨بداهه‌نوازی عراق ماهور سل نیما فریدونی تار⁩.mp4
بداهه‌نوازی سه‌گاه لاکرن نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی دستگاه نوا سل نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی با چهارمضراب شلال شور سل نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی دشتی می نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی بیات ترک سی‌بمل نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی بیات ترک فا نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی ماهور سی‌بمل نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی چهارگاه دو نیما فریدونی تار
بداهه‌نوازی اصفهان کهن دو در کلاس درس نیما فریدونی تار


بداهه‌نوازی نوا مایه فا کلاس درس نیما فریدونی تار

بداهه‌نوازی نوا مایه فا کلاس درس نیما فریدونی تار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های بداهه‌نوازی آموزش و اجرا تار نیما فریدونی”