فیلم‌های نمونه‌های انواع تحریر در ردیف و اجراهای مختلف موسیقی ایرانی نیما فریدونی

۶۰ هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
نمونه هایی از انواع تحریر،پیش گفتار ، نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه هایی از انواع تحریر،تحریر زیرورو یا دو تا یکی،فرودکرشمه ، نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر راک در گوشه ی زیرکش سلمک، نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر دوتایکی در گوشه ی زیرکش سلمک، نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر فرازدر گوشه ی گریلی، نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر سلمک -گوشه مقدمه ی گریلی، نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر دشتی-گوشه درآمددشتی، نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر نشیب-گوشه بیدگانی، نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر مقطع،گوشه گیلکی،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر گیلکی،گوشه گیلکی،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر زنگ شتر،گوشه دشتستانی،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر نشیب و فراز،گوشه عشاق یا اوج،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر مقطع،گوشه عشاق یا اوج،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر عدل،گوشه سیخی،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر چکشی،گوشه سیخی آوازی،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر عدل،گوشه چهارپاره ابوعطا،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر عدل،گوشه شمالی،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریر زیرورو،گوشه بسته نگار،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
نمونه ای برای تحریرمقطع،گوشه خسروشیرین،نیما فریدونی،اسفند94.mp4
تحریر زیرافکند انواع تحریر نیما فریدونی مرداد ۹۵.mp4
تحریر نیشابورک | انواع تحریر | نیما فریدونی .mp4
تحریر سرافکن . انواع تحریر . نیما فریدونی .mp4
تحریر نهیب . انواع تحریر . نیما فریدونی.mp4
تحریر محیر . انواع تحریر . نیما فریدونی.mp4
تحریر جامه دران . انواع تحریر . نیما فریدونی.mp4


تحریر جامه دران . انواع تحریر . نیما فریدونی.mp4

تحریر جامه دران . انواع تحریر . نیما فریدونی.mp4

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های نمونه‌های انواع تحریر در ردیف و اجراهای مختلف موسیقی ایرانی نیما فریدونی”