فیلم‌های دستگاه شور کتاب گزیده ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار

۶۰ هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
درآمد شور گزیده ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت . تار نیما فریدونی.mp4
کرشمه شور . گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
رهاب یا رهاوی شور . گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
ملانیازی یا ملانازی شور . گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
پنجه مویه شور . گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
زیرکش سلمک شور گزیده ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت . تار نیما فریدونی.mp4
سلمک شور گزیده ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت . تار نیما فریدونی.mp4
شهناز شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
قرچه شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
رضوی شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
جوادخانی شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۲ بزرگ و کوچک شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۳ حسینی شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
۱۴ گریلی شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
۱۵ هشتری شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های دستگاه شور کتاب گزیده ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار”