فیلم‌های آثار جلیل شهناز نیما فریدونی تار

100 هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
استاد جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح . دستگاه ماهور.mp4
پیش درآمد شور جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب نوا استاد جلیل شهناز .mp4
چهارمضراب نوا استاد جلیل شهناز .mp4
چهارمضراب نوا جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
ضربی دشتی (سه ضربی) جلیل شهناز تار.mp4
ضربی دشتی سه ضربی جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب بیات ترک سل جلیل شهناز تار.mp4
چهارمضراب بیات ترک سل جلیل شهناز نیما فریدونی تار .mp4
چهارمضراب سه گاه می کرن جلیل شهناز .mp4
چهارمضراب سه گاه می کرن جلیل شهناز نیما فریدونی تار .mp4
چهارمضراب ماهور سی بمل جلیل شهناز تار.mp4
چهارمضراب ماهور فا جلیل شهناز تار.mp4
چهارمضراب ماهور سی بمل جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب چهارگاه فا جلیل شهناز تار.mp4
ضربی چهارگاه فا جلیل شهناز تار.mp4
ضربی چهارگاه فا جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد ابو‌عطا استاد جلیل شهناز تار امیر‌عباس صفری تدوین مهدی نصیری.mp4
عشق و امید تار جلیل شهناز تنبک منوچهر امیر حشمتی دستگاه شور ۲۱ فروردین ۱۳۶۹.mp4
سفر بانو مرضیه باکو و استقبال رشید بهبودف ۱۳۴۲ تار استاد جلیل شهناز.mp4
علی رستمیان در کلاس درس استاد جلیل شهناز بررسی چند گوشه از ردیف تار و آواز.mp4
برگ سبز ۲۶۵ اکبر گلپایگانی آواز پرویز یاحقی ویلن جلیل شهناز تار جهانگیر ملک تمبک.mp4
چهار‌مضراب ابوعطا جلیل شهناز تار امیر‌عباس صفری تمبک محمد انوری شاد .mp4
بداهه‌نوازی در آواز ابوعطا جلیل شهناز تار.mp4
بداهه‌نوازی و چهارمضراب بیات اصفهان تار جلیل شهناز تمبک محمود فرهمند آلبوم دلارام .mp4
ساز و آواز بیات اصفهان تار جلیل شهناز آواز محمدعلی قدمی آلبوم دلارام.mp4
آوای حسین تهرانی شناخت ریتم ۱ تمبک و آواز حسین تهرانی ابوالحسن صبا سه‌تار جلیل شهناز تار.jpeg
کیه کیه در می‌زنه شور و دشتی حسین تهرانی تمبک و آواز جلیل شهناز تار.mp4
دوش دیدم صنمی دشتی و فرود بیات ترک حسین تهرانی تمبک و آواز جلیل شهناز تار.mp4
چهارمضراب دشتی مایه‌ی سی نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب شور مایه‌ی ر جلیل شهناز تار.mp4
چهارمضراب شور مایه‌ی ر جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
پیش‌درآمد اصفهان مایه‌ی فا جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
ماهور جلیل شهناز تار چهارمضراب درویش‌خان.mp4
سه‌تار و آواز جلیل شهناز دستگاه همایون.mp4
چهارمضراب اصفهان فا جلیل شهناز تار.mp4
چهارمضراب اصفهان فا جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
بداهه‌نوازی همایون جلیل شهناز تار حسین تهرانی تمبک.mp4
پیش‌درآمد ماهور فا جلیل شهناز تار .mp4
پیش درآمد ماهور فا جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب ماهور فا جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب چهارگاه مایه‌ی دو جلیل شهناز تار.mp4
چهارمضراب چهارگاه دو جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
چهارمضراب چهارگاه مایه‌ی فا جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4
‎⁨پیش‌درآمد دوم شور ر جلیل شهناز نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨نغمه دشتی سل آلبوم افتخار آفاق جلیل شهناز نیما فریدونی تار⁩.mp4
پیش‌درآمد دشتی می جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب دشتی می جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب دشتی لا جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب شور ر دوم جلیل شهناز نیما فریدونی تار
پیش‌درآمد ابوعطا می‌کرن جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب یتیمک ابوعطا می‌کرن جلیل شهناز آلبوم باغ نوا نیما فریدونی تار
چهارمضراب افشاری ر انتظار دل جلیل شهناز نیما فریدونی تار
پیش‌درآمد بیات ترک دو برگ سبز ۲۲۵ نیما فریدونی تار
چهارمضراب بیات ترک جلیل شهناز برگ سبز ۲۲۵ نیما فریدونی تار
پیش‌درآمد بیات ترک سی‌بمل جلیل شهناز نیما فریدونی تار
پیش‌درآمد افشاری سل جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب افشاری سل جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب افشاری ر گل‌ها ۵۴۱ جلیل شهناز نیما فریدونی تار
ضربی اصفهان دو آلبوم یاران زنده‌رود جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب اصفهان دو آلبوم یاران زنده‌رود جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب راجه اصفهان یاران زنده‌رود جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب اصفهان سل گل های تازه ۵۰ جلیل شهناز نیما فریدونی تار
پیش‌درآمد شوشتری جلیل شهناز همایون می‌کرن عطرافشان نیمافریدونی تار
چهارمضراب شوشتری همایون می‌کرن آلبوم عطرافشان جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب همایون لاکرن جلیل شهناز نیما فریدونی تار
پیش‌درآمد همایون می‌کرن جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب همایون می‌کرن جلیل شهناز نیما فریدونی تار
پیش‌درآمد سه‌گاه می‌کرن باغ نوا جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب سه‌گاه می‌کرن آلبوم باغ نوا جلیل شهناز نیما فریدونی تار
رقص پروانه چهارمضراب سه‌گاه سی‌کرن جلیل شهناز تار نیما فریدونی
پیش‌درآمد چهارگاه دو گل‌های تازه ۴۸ جلیل شهناز نیما فریدونی تار
چهارمضراب چهارگاه دو دوم جلیل شهناز نیما فریدونی تار
سه‌ضربی ماهور دو آلبوم عطرافشان جلیل شهناز نیما فریدونی تار
‎⁨پیش‌درآمد سه‌گاه لاکرن آلبوم چهارمضراب جلیل شهناز نیما فریدونی تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب مخالف سه‌گاه لاکرن آلبوم چهارمضراب جلیل شهناز نیما فریدونی تار⁩.mp4
چهارمضراب مخالف سه‌گاه لاکرن جلیل شهناز نیما فریدونی تار

‎⁨
نغمه دشتی سل آلبوم افتخار آفاق جلیل شهناز نیما فریدونی تار⁩
‎⁨
نغمه دشتی سل آلبوم افتخار آفاق جلیل شهناز نیما فریدونی تار⁩

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های آثار جلیل شهناز نیما فریدونی تار”