کتاب ردیف ویلن ابوالحسن صبا چپ کوک برای قانون

560 هزار تومان

دسترسی: 2 عدد در انبار

کتاب ردیف ویلن ابوالحسن صبا چپ کوک برای قانون ملیحه سعیدی انتشارات ماهور
ردیف ویلن استاد ابوالحسن صبا (تنظیم برای ساز قانون)
چپ‌کوک
سال انتشار : 1403
تعداد صفحه: 230
قطع: رحلی کوچک
هنرمندان :
تنظیم: ملیحه سعیدی
اجرا: بهار امراللهی
شابک: 9790802641303
درباره اثر :
درباره‌ی این اثر، به قلم ملیحه سعیدی می‌خوانیم: «این مجموعه براساس ردیف ویلن ابوالحسن صبا در چپ‌کوک تهیه و تدوین شده‌است. از آنجا که این استاد ارجمند از‌جمله استادانی بودند که این رسالت را به‌درستی به انجام رساندند و با توجه به اینکه نگارنده نوازندگی ویلن ایرانی را نزد استادان بزرگ و ارجمندی همچون استاد علی تجویدی و استاد رحمت‌الله بدیعی آموختم. لذا بر آن شدم تا ردیف چپ‌کوک استاد ابوالحسن صبا را براساس اجرای استاد رحمت‌الله بدیعی برای ساز قانون تنظیم کنم. بدین شکل این امکان برای هنرجویان عزیز قانون فراهم خواهد شد تا با سایر ردیف‌ها نیز آشنایی پیدا کنند. گستره‌ی صوتی و امکانات اجرایی ساز قانون امکان ترجمه‌ی منابع گسترده و متنوعی از کارگان موسیقی کلاسیک ایرانی را در اختیار می‌گذارد و در بازنویسی این ردیف، علاوه بر ترجمه‌ی برخی تکنیک‌های مخصوص ساز ویلن، از امکانات و تکنیک‌های ویژه‌ی ساز قانون -اعم از تکنیک‌های ده‌انگشتی. اَکُرد، آرپژ، انواع ویبراسیون‌ها و گلیساندو‌ها و غیره- استفاده شده است.
فهرست
آواز دشتی، سی دی 1
1. چهارمضراب
2. درآمد اول
3. چوپانی (دشتستانی)
4. ضربی اوششاق (اوج)
5. دشتستانی (چوپانی)
6. اوشاق (اوج)
7. چهارمضراب اوشحق
8. دارمد دووم اوشحاق
‏9. Daråmad-e Sevvom-e Oshshaq‏
10.غمانگیز
11. طبری امیری (مازندران)
آواز بیات کرد
12. دارماد
13. غمگین
آواز ابوعطا
14. چهارمضراب
15. درآمد اول
16. سه مضراب
‏17. Daråmad-e Dovvom (حاجی حسنی)..
18. حجاز
19. دارمد دوم حجاز
‏20. Daråmad-e Sevvom-e Hejaz 51‏
21. درامد چهارم حجاز…
22. بغدادی
23. چهارباغ (چهارپره)
54
7 24. جبرئیل
56
یادداشت
نشانه ها
آواز دشتی سی دی ۱
۱ چهار مضراب
۲ درآمد اول
چوپانی (دشتستانی)
ضربی عشاق (اوج)
دشتستانی (چوپانی)
عشاق (اوج)
چهار مضراب عشاق
درآمد دوم عشاق
درآمد سوم عشاق
۱۰ غم انگیز
۱۱ طبری – امیری (مازندرانی)
آواز بیات کرد
۱۲ درآمد
۱۳ حزین
آواز ابوعطا …..
۱۴ چهار مضراب
۱۵ درآمد اول
۱۶ سه مضراب
۱۷ درآمد دوم (حاجی حسنی)
18 حجاز
۱۹ درآمد دوم حجاز
۲۰ درآمد سوم حجاز
۲۱ درآمد چهارم حجاز
22 بغدادی
۲۳ چهارباغ (چهارپاره).
۲۴ گیری
دستگاه سگ
37. چهارمضراب
38. دارماد اول
39. دارماد دووم
40. دارماد سوووم
41. زابل
42. دارماد دووم زابل
‏43. Daramad & Chåhärmezrab-e‏ ‏Mokhålef‏
44. مخلف
45. دارماد دوووم مخلف
46. ​​دارماد سوووم مخلف…
47. شکست خورده
48. مثنوی مخلف
49. در
دستگاه چهاررگ، سی دی 3
1. چهارمضراب
2. درامد اول
‏3. Daråmad-e Dovvom‏
4. دارماد آووال و دوووم زابل
5. مقدمه حصار و حصار ….
6. دارماد دوووم حصار
‏7. Kereshme-ye Hesår‏
8. زنگوله
9. من خیاطی می کنم
‏10. Daråmad-e Dovvom-e Muye‏
11. مخلف.
‏12. Daråmad-e Dovvom-e Mokhalef..‏
13. چهارمضراب مخلف.
‏14. Daråmad-e Sevvom-e Mokhålef…‏
15. شکست خورده
16. دارمد دوم مغلوب..
17. منصوری و چهارمضراب
18. دارماد دوم منصوری..
19. ضربی منصوری
دستگاه سه گاه
۳۷ چهار مضراب
۲۸ درآمد اول
۲۹ درآمد دوم
۲۰ درآمد سوم
21 رویال
۲۲ درآمد دوم زابل ……..
۲۲ درآمد و چهار مضراب مخالف .
22 حریف
۲۵ درآمد دوم مخالف.
۲۶ درآمد سوم مخالف
۲۷ مغلوب
۲۸ مثنوی مخالف
29 ماه
دستگاه چهارگاه، سی دی ۳.
چهار مضراب
درآمد اول
درآمد دوم
درآمد اول و دوم زابل
مقدمه، محاصره و محاصره
و درآمد دوم حصار
کرشمه ی حصار
زنگوله
برکت
۱۰ درآمد اول و دوم مویه
11 حریف
۱۲ درآمد دوم مخالف …….
۱۳ چهار مضراب مخالف
۱۴ درآمد سوم مخالف (کرشمه)
۱۵ مغلوب
۱۶ درآمد دوم مغلوب
۱۷ منصوری و چهار مضراب
۱۸ درآمد دوم منصوری …….
۱۹ ضربی منصوری …..
دستگاه ماهور
۲۰ چهار مضراب
۲ درآمد اول .
۲۲ درآمد دوم …..
۲۳ داد (طوسی)
۲۴ درآمد دوم داد
۲۵ درآمد سوم داد
26 جذاب
۲۷ درآمد دوم دلکش
۲۸ رضوی
۲۹ ضربی رضوی و ادامه ی رضوی
۳۰ نیریز ……
۳۱ شکسته
۳۲ درآمد دوم شکسته
عراق و درآمد دوم عراق
۳۴ حزین
۳۵ نهیب
۳۶ کرشمه و فرود
دستگاه نوا
۳۷ چهار مضراب
۳۸ درآمد اول …
۳۹ درآمد دوم .
۴۰ پنجه کردی
۴۱ درآمد سوم.
۴۲ کرشمه
۴۳ ضربی درآمد
۴۴ درآمد چهارم
۴۵ گردانیه
۴۶ گوشت
۴۷ درآمد اول و دوم بیات راجع
۴۸ نیشابورک
۴۹ درآمد دوم نیشابورک
50 عاشق
۵۱ عراق
۵۳ درآمد دوم عراق
دستگاه ماهور‏
21. درامد اول
22. دارماد دووم
23. بابا (طوسی)
25. دارماد سوووم داد
24. دارماد دووم داد
26. دلکش
27. دارماد دووم دلکش
28. رضوی
29. ضربی رضوی و رضوی شمار…
30. نی ریز
31. تکان دادن
32. دارمد دوم شکسته …
. عراق و درامد
دووم عراق
34. غمگین
35. نهیب
36. کرشمه و فرود
دستگاه نوا
37. چهارمضراب
38. دارامد اول
‏39. Daråmad-e Dovvom‏
40. آن را برگردانید
41. دارماد سوووم
42. کرشمه
‏43. Zarbi-ye Daråmad‏
44. درامد چهاررم
باغ گاوشت
. دارماد اول و
نیشابورک
دوووم بیات راجه
2 50. اوشحق
549. دارمد دوم نیشابورک..
51. خندق.
52. دارماد دووم عراق
‏Canon‏
53. نهفت
‏54. Darkmade Dovvom e Naboft‏
‏55. Darkmade Sevvom e Naboft‏
56. رباب و کرشمه
57. تخت تقدیس (کاووس بگیر)
‏58. Darkmed-e Avval &‏ ‏Dorsome Ashiran‏
59. حسینی (مالک حسینی)
160. دارکمد دوومه حسینی
61. برگرد
62. نی ریز
63. فرود
دستگاه راست پنجگی
60 زنگل نقامه
71. نیری
72. پانیگا و سپهر
زنگوله
76. نفیر
77. نیاز
78. دارکمد دوموف تار
لیلی من. قبل از
نفت نفت
وی درآمد دوم نهفت
واردات و صادرات
فه رهاب و کرشمه
تخت طاقدیس (تحت کاووس)
درآمد اول و دوم عشیران
حسینی (مالک حسینی)
و درآمد دوم حسینی
بوسلیک
تبریز
فرود
دستگاه راست پنجگاه
ور چهار مضراب
۶۵ درآمد اول
و درآمد دوم
پر درآمد سوم
درآمد رنگ شتر و زنگ شتر
زنگوله
0 لطف
آخری
الا پنجگاه و سپهر
تمرین
مرقع و سپهر
رنگوله
آخرین
سبک
۷۸ درآمد دوم طرز
۷۹ لیلی و مجنون
مه راک عبدالله
۸۱ فرود

شابک

9790802641303

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب ردیف ویلن ابوالحسن صبا چپ کوک برای قانون”
سبد خرید
پیمایش به بالا