کتاب دوم شاهکارهای پیانو ندا غنی

350 هزار تومان

1 عدد در انبار

توضیحات

کتاب دوم شاهکارهای پیانو ندا غنی انتشارات پنج خط

Waltz in D- flat Major, Op. 64, No.
2000… .. 103
Albéniz, Isaac
Tango in D Major, Op. 165, No.
(Minute) ……………. 0%
Gavotte (French Suite No. in G Major),
Clementi, Muzio
Bach, Johann Sebastian
Sonatina in C Major, Op. 36, No. 3
(Movements & II)……………..112
BWV 816. … …
9
Dacquin, Louis-Claude
Gigue (Partita in B-flat Major),
BWV 825 . .. . . …..
Invention No. in F Major, BWV 779 …
Le Coucou (The Cuckoo) . . . . ….. 12
Invention No. 13 in A Minor,
Debussy, Claude
Clair de lune (Suite bergamasque) . . … 12.
.. 18
Invention No. 14 in B-flat Major,
BWV 785 …
First Arabesque………………….%
Prelude and Fugue in C Minor (The Well-
Golliwog’s Cakewalk
Le fille aux cheveux de lin
Tempered Clavier, Book I), BWV 847 . . .20
(Children’s Corner) ……………4.
(Preludes, Book 1) . …. L.:………./.. . . . .139
Bartók, Béla
.27
Bear Dance
Le petit nègre
Bräul (Romanian Folk Dances),
Rêverie . . . . . .. . . ..
Sz. 56, No.
.32
Maruntel (Romanian Folk Dances),
Dett, R. Nathaniel
Sz. 56, No. 6. . ….. com.c……a…9
.33
Juba (In the Bottoms) . . . ………….156
Beethoven, Ludwig van
Durand, Marie-Auguste
Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13
(Pathétique) (Movement II) . ………36
Waltz in E-flat Major, Op. 83. . . . . . . . . . .160
Sonata No. 14 in C-sharp Minor, Op. 27,
Elgar, Edward
Sonata No. 20 in G Major, Op. 49,
No. 2 (Moonlight) (Movement I)…….41
Salut d’amour (Liebesgross), Op. 12 . … 168
No. 2 (Movements I & Il) . …
Field, John
Sonatina in F Major (Movements I & Il)..46
… .52
Benda, Georg Anton
Glière, Reinhold
Nocturne in B-flat Major. … .. …….172
Bowman, Euday Louis
Sonatina in A Minor …………. . … 70
Prelude in D-flat Major, Op. 43, No. 1… 182
Twelfth Street Rag. … … . .. … … … . .65
Granados, Enrique
Spanish Dance, Op. 5, No.
Brahms, Johannes
0 . . . . . . . . . . . 176
Intermezzo in A Major, Op. 118, No. 2 …76
Grieg, Edvard
Intermezzo in E-flat Major,
Elfin Dance, Op. 12, No. 4 . . . . . … … … 185
Op. 117, No. 1
be…o… . . . .72
Notturno, Op. 54, No. 4… . …
Waltz in A-flat Major, Op. 39, No. 15.. . . .82
Puck, Op. 71, No. 3. … ….. ..
.. . . . . 192
Waltz in E Major, Op. 39, No. 2 . … . . . . .84
. . . . 188
Gurlitt, Cornelius
Chopin, Frédéric
Nocturne in E Minor, Op. 72, No. 1… …85
Scherzo in D Minor ……………..1960
Nocturne in E-flat Major, Op. 9, No. 2. . . .90
Handel, George Frideric
Prelude in A Major, Op. 28, No. 7……..96
Prelude in C Minor, Op. 28, No. 20 . .. …97
Prelude in G ¿ Major. ………………198
Sarabande (Suite No.
Prelude in D- flat Major, Op. 28, No. 15,
(Raindrop)
Haydn, Franz Joseph
in D Minor) …200
Prelude in E Minor, Inor, Op. 28, No. 4. ……94.
Sonata in C Major, Hob. XV1/35
Sonata in D Major, Hob. XV1/37
(Movement I)
… . . …….203
(Movement I)
. . . . . . . ….. 212
A Giddy Girl (Histoires) . ….o. . 0. 010 • 41
Pavanne pour une
The Little White Donkey (Histoires) . …
Satie, Erik
Joplin, Scott
……..226
First Gymnopédie……………….524
The Easy Winners. …….o..,.,. . . • -440
The Entertainer…………………230
Scarlatti, Domenico
… . . . . . . . 234
Maple Leaf Rag . . . . . . . ….. •
Sonata in C Major, K. 159; L. 104.. . . . . . 327
Sonata in D Minor (Pastorale),
Kölling,
Carl
Fluttering Leaves, Op. 147, No. 2 . . . . …238
K. 9; L. 413 ……………………330
Kuhlau, Friedrich
Schubert, Franz
Sonatina in C Major, Op. 55, No. 3
Impromptu in A-flat Major,
(Movements & II) . . . . . . . . . . . . . … .242
Op.
142, No. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
Moments musicaux, Op. 94, No. 3 . . . . . . 340
Kullak, Theodor
Witches’ Dance, Op. 4, No. 2.. . . . . . . . . . 252
Scherzo in B-flat Major, D. 593. . . . . . . . . 348
Sonata in A Major, Op. 120
MacDowell, Edward
(Movement I) . . . . . . . . . . . . . ………333
To a Wild Rose (Woodland Sketches),
Op. 51, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..254
Schumann, Robert
About Strange Lands and People (Scenes
Mendelssohn, Felix
from Childhood), Op. 15, No. 1 … . . . .357
Consolation (Songs Without
Words), Op. 30, No. 3. . . . . . . . . . . . . . . .256
Grillen (Fantasiestücke),
Venetian Boat Song (Songs Without
Op. 12, No. 4. . . . . . . . . . . . . . .. . ……352
Words), Op. 19, No. 6. . . . . . . . . . . . . . . .258
Romance in F-sharp Major,
Venetian Boat Song (Songs Without
Op. 28, No. 2. . . . . . . . . . . …. ………360
Words), Op. 30, No. 6. . . . . . . . . . … …260
Träumerei (Scenes from Childhood),
Op. 15, No. 7.. . . . . . . . . . . . . . . .. . ….358
Moszkowski, Moritz
Spanish Dance, Op. 12, No. 1 . … . …..262
Scott, James Sylvester
Grace and Beauty . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 364
Mozart, Wolfgang Amadeus
Fantasy in D Minor, K. 397 . . . . . . . . . . . .266
Sibelius, Jean
Sonata in A Major (Rondo Alla Turca),
Romance, Op. 24, No. 9. . . . . . . . . . . . . . . 368
K. 331 (Movement III). . . . . . . . . . . . . . .278
Valsette, Op. 40, No. 1 . . . . . . … ……..374
Sonata in C Major, K. 545 (Movement I) 273
Sinding, Christian
Nazareth, Ernesto
Rustles of Spring, Op. 32, No. 3……..376
Remando . . . …. …………. . ….. …284
Tcherepnin, Alexander
Paderewski, Ignace
Bagatelle, Op. 5, No.
Minuet in G Major, Op. 14, No. 1… . . . .292
Bagatelle, Op. 5, No. 3
Palmgren, Selim
Bagatelle, Op. 5, No. 10 .
May Night, Op. 27, No. 4 . . . . . . . . . . . . . .289
Villa-Lobos, Heitor
Paradisi, Pietro
O Polichinelo (The Baby’s Family,
Toccata in A Major . . . . . . . . . …. ……298
Book 1). ……………… …………392
Pieczonka, Albert
Weber, Carl Maria von
Tarantella. . . . ..
……… …302
Scherzo in A Minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Rachmaninoff, Sergei
Zipoli, Domenico
Prelude in C-sharp Minor, Op. 3, No. 2.. 310
About Strange Lands and People
Invention No. 13 in A Minor, BWV 714,
(Scenes from Childhood), Op. 15, No. 1,
.357
Johann Sebastian Bach ………
Robert Schumann.
Invention No. 14 in B-flat Major, BWV 785,
I, Alexander Tcherepnin.. 384
Johann Sebastian Bach . …O…………k
Bagatelle, Op. 5, No.
Bagatelle, Op. 5, No. 3, Alexander Teherepnin…386
Juba (In the Bottoms), R. Nathaniel Dett
Bagatelle, Op.
5, No.
10. Alexander Tcherepnin..388
Le Coucou (The Cuckoo),
Louis- Claude Dacquin………………..1221
Bear Dance, Béla Bartok.
.27
Le fille aux cheveux de lin (Preludes, Book 1),
Braul (Romanian Folk Dances), Sz. 56, No. 2,
Claude Debussy. … . . . . . . … …………139
Béla Bartok
.32
Le petit nègre, Claude Debussy . . … . … ….. – 142
Clair de Lune (Suite bergamasque),
… 132
The Little White Donkey, (Histoires)
Claude Debussy. ………….-…
Jacques Ibert ……………oco..:……219
Consolation (Songs Without Words)
Op. 30, No. 3, Felix Mendelssohn …..
.. .256
Maple
The Easy Winners, Scott Joplin
..226
Märuntel (Romanian Folk Dances), Sz. 56, No. 6
Leaf Rag, Scott Joplin……………….23.
Béla Bartók
Elfin Dance, Op. 12, No. 4, Edvard Grieg
.. 185
The Entertainer, Scott Joplin
.230
………………….o…33
Wolfgang Amadeus Mozart . . . . . . . . . … . . . .266
Minuet in G Major, Op. 14, No. 1,
Menuet sur le nom d’Haydn, Maurice Ravel . . ..315
May Night, Op. 27, No. 4, Selim Palmgren . . ….289
Fantasy in D Minor, K. 397,
Ignace Paderewski. ………………… .292
First Arabesque, Claude Debussy. . . . . . . . . . . . . . 126
Moments musicaux, Op. 94, No. 3,
First Gymnopédie, Erik Satie . . . . … …….. . .324
Fluttering Leaves, Op. 147, No. 2,
Franz Schubert
Nocturne in B-flat Major, John Field eld . . . . …. . . 172
Carl Kölling . . . . . . : … ….. ……. …….238
………………..340
Nocturne in E Minor, Op. 72, No. 1,
Frédéric Chopin adora………………85
Gavotte (French Suite No. 5 in G Major),
BWV 816, Johann Sebastian Bach. . . . . . . . . . . .12
Giddy Girl, (Histoires), Jacques Ibert . . . . . . . . .224
Nocturne in E-flat Major, Op. 9, No. 2,
Notturno, Op. 54, No. 4, Edvard Grieg . . . … …192
Gigue (Partita in B-flat Major), BWV 825,
Frédéric Chopin ..o……. …•.. …… ….90
Golliwog’s Cakewalk (Children’s Corner),
Johann Sebastian Bach ………………. ..
O Polichinelo (The Baby’s Family, Book 1),
Heitor Villa- Lobos
Grace and Beauty, James Sylvester Scott . . . . . . . .364
Claude Debussy. . . . . … . . . … … .. …….1415
Pavanne pour une infante défunte,
Maurice Ravel
Grillen (Fantasiestücke), Op. 12, No. 4,
Robert Schumann………………….3520
Prelude and Fugue in C Minor
Impromptu in A-flat Major, Op. 142, No. 2,
(The Well-Tempered Clavier, Book 1),
Franz. Schubert …………………..342
Prelude in A Major, Op. 28, No. 7,
BWV 847, Johann Sebastian Bach . ………20
Intermezzo in A Major, Op. 118, No. 2,
Johannes Brahms . …… . ……. ….. …76.
Frédéric Chopin
Prelude in C Minor, Op. 28, No. 20,
Intermezzo in E-flat Major, Op. 117, No. 1,
Johannes Brahms ……………… .. … 72
Frédéric Chopin
Prelude in C-sharp Minor, Op. 3, No. 2,
Invention No. 8 in F Major, BWV 779,
Johann Sebastian Bach …
Prelude in D-flat Major, Op. 28, No. 15,
Sergei Rachmaninoff…………………310
(Raindrop), Frédéric Chopin……………98
in D-flat Major, Op. 43, NO. ………..82. 43. No. 1, Sonatina in C Major, Op. 36, No. 3
Prelude
peinhold
94
in E Minor, Op. 28, No. 4,
(Movements I & II), Muzio Clementi. . . . . . .. 112
Prelude
Frédéric Chopin
Prelude in G Major, George Frideric Handel . . . .198
Sonatina in C Major, Op. 55, No. 3
(Movements & I1), Friedrich Kuhlau . . . . . . .242
188
284
Puck, Op. 71, No. 3, Edvard Grieg
Sonatina in F Major (Movements I & Il),
Ernesto Nazareth
Remando,
50
Ludwig van Beethoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..46
Claude Debussy …….. :. l
Rêverie,
Romance, Op. 24, No. 9, Jean Sibelius . . ……..368
Spanish Dance, Op. 5, No. 5,
Romance in F-sharp Major, Op. 28, No. 2,
Enrique Granados. . . . . … … . . . . . . . . . . . . .176
. . . . . . . . . . . . 360
Schumann…
Robert
Spanish Dance, Op. 12, No. 1,
Rustles of Spring, Op. 32, No. 3, – co. . . . . . . . . .. . . .376
Moritz Moszkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Christian
Sinding
Salut d’amour (Liebesgross), Op. 12,
Tango in D Major, Op. 165, No. 2, Isaac Albéniz . . .6
… . . . . . …… …. . .168
Tarantella, Albert Pieczonka………………302
Sarabande (Suite No. 4 in D Minor),
George
Frideric Handel
200
To a Wild Rose (Woodland Sketches),
Scherzo in A Minor, Carl Maria von Weber
…396
Op. 51, No. 1, Edward MacDowell . . . . . . . …254
Scherzo in B-flat Major, D. 593,
Toccata in A Major, Pietro Paradisi . . .. . . . . . . . .298
Franz Schubert
348
Scherzo in D Minor, Cornelius Gurlitt
Träumerei (Scenes from Childhood),
196
Op. 15, No.
Sonata in A Major (Rondo Alla Turca),
K. 331 (Movement III),
Twelfth Street Rag, Euday Louis Bowman . . . . . . .65
Wolfgang Amadeus Mozart . . . . . . . . . . ….278
Sonata in A Major, Op. 120 (Movement I),
Valsette, Op. 40, No. 1, Jean Sibelius . ……….374
Franz Schubert
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
Venetian Boat Song (Songs Without Words),
Sonata in C Major, Hob. XVI/35 (Movement I),
Op. 19, No. 6, Felix Mendelssohn . … . . . … . .258
Franz Joseph Haydn … .
.. . . . . . . . . .203
Sonata in C Major, K. 159; L. 104,
Venetian Boat Song (Songs Without Words),
Domenico Scarlatti . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . … 327
Op. 30, No. 6, Felix Mendelssohn . . . . … . . . .260
Sonata in C Major, K. 545 (Movement I),
Waltz in A Minor, Frédéric Chopin . . ………..103
Wolfgang Amadeus Mozart . . . . . . . . . . . . . . . .273
Waltz in A-flat Major, Op. 39, No. 15,
Sonata in D Major, Hob. XVI/37 (Movement I),
Franz Joseph Haydn
… . … . . . … . .212
Johannes Brahms . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Sonata in D Minor (Pastorale), K. 9; L. 413,
Waltz in D-flat Major, Op. 64, No. 1 (Minute),
Domenico Scarlatti . . . . . . . . . . … . . . . . . … 330
Frédéric Chopin .. . …. ….. … . ………106
Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 (Pathétique)
(Movement II), Ludwig van Beethoven
.36
Waltz in E Major, Op. 39, No. 2,
Sonata No. 14 in C-sharp Minor, Op. 27, No. 2
Johannes Brahms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..84
(Moonlight) (Movement I),
Waltz in E-flat Major, Op. 83,
Ludwig van Beethoven
.41
Marie-Auguste Durand . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Sonata No. 20 in G Major, Op. 49, No. 2
(Movements I & II), Ludwig van Beethoven …52
Witches’ Dance, Op. 4, No. 2, Theodor Kullak . ..252 2,
مجموعه ای از ادبیات موسیقی

مترجم : ندا علی غنی

ناشر : انتشارات پنج خط

نوع جلد : شومیز

قطع کتاب : رحلی

تعداد صفحه : 400

شابم : 9790802634381

توضیحات تکمیلی

شابک

9790802634381

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب دوم شاهکارهای پیانو ندا غنی”