,

دی‌وی‌دی آثار کیوان ساکت نیما فریدونی تار و سه‌تار

450 هزار تومان

دی‌وی‌دی آموزش تصویری بیایید تار و سه‌تار بنوازیم ۲ و ۳ و بخشی از ۱، ۴ و شور ابوعطا گزیده‌ ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت تار و سه‌تار نیما فریدونی
در این دی وی دی نیما فریدونی به آموزش تصویری و توضیحات کامل این آهنگ ها پرداخته و آنها را اجرا کرده است.
این مجموعه شامل ۲ دی‌وی‌دی می‌باشد.
از گزیده ردیف موسیقی ملی ایران نوشته کیوان ساکت دستگاه شور و آواز ابوعطا در این دی وی دها با تار ضبط شده و موجود می‌باشد.
از کتاب بیایید تار و سه‌تار بنوازیم ۱ و ۴ با تار و سه‌تار همه درسها ضبط نشده است .
کتاب بیایید تار و سه‌تار بنوازیم ۲ و ۳ به طور کامل با تار ضبط شده‌است.

یادگار خون سرو کیوان ساکت نیما فریدونی سه‌تار

درآمد شور گزیده ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت . تار نیما فریدونی.mp4
کرشمه شور . گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
رهاب یا رهاوی شور . گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
ملانیازی یا ملانازی شور . گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
پنجه مویه شور . گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
زیرکش سلمک شور گزیده ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت . تار نیما فریدونی.mp4
سلمک شور گزیده ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت . تار نیما فریدونی.mp4
شهناز شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران . کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
قرچه شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
رضوی شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
جوادخانی شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۲ بزرگ و کوچک شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
درس ۱۳ حسینی شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
۱۴ گریلی شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
۱۵ هشتری شور گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4

درآمد ابوعطا گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
رامکلی ابوعطا گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
حجاز ابوعطا گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4
چهارپاره یا چهارباغ ابوعطا گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4

درس ۱۱انگشت چهارم و دوتایکی,بیایید تار و سه تار بنوازیم,دفتر اول,کیوان ساکت,نیمافریدونی,تار.mp4
درس ,۱۲آشنایی با پرده های وسط,بیایید تار و سه تار بنوازیم,دفتر اول,کیوان ساکت,نیمافریدونی,تار.mp4
درس ۱۰,بیایید تار و سه تار بنوازیم,دفتر اول,کیوان ساکت,نیمافریدونی,تار.mp4
درس ۱۵ بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۱۴ بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۱۷نوایی بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۱۹چهارمضراب ماهور علینقی وزیری بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۲۰ مارش ترک موتزارت بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۲۱ بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۲۲ چهارمضراب ماهور بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیما فریدونی . تار.mp4
درس ۲۳ درآمد ماهور بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیما فریدونی تار.mp4
درس ۲۵ کرشمه دلکش بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۲۶ چهارمضراب دلکش بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۲۷ تمرین ماهور بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4
درس ۲۸ پیش درآمد ماهور بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول کیوان ساکت . نیمافریدونی تار.mp4

درس ۱۰ درآمد افشاری بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر چهارم کیوان ساکت نیمافریدونی سه تار.mp4
درس ۱۱ جامه دران افشاری بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر چهارم کیوان ساکت نیمافریدونی سه تار.mp4
درس ۱۳ بیات راجه افشاری بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر چهارم کیوان ساکت نیمافریدونی سه تار .mp4
درس ۱۲ بسته نگار افشاری بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر چهارم کیوان ساکت نیمافریدونی سه تار.mp4
درس ۱۳ بیات راجه افشاری بیایید تار و سه تار بنوازیم دفتر چهارم کیوان ساکت نیمافریدونی سه تار.mp4


رامکلی ابوعطا گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دی‌وی‌دی آثار کیوان ساکت نیما فریدونی تار و سه‌تار”
سبد خرید
پیمایش به بالا